VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Vuosi 4 > Distribution Automation (ISTS1201)

Distribution Automation

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ISTS1201
Tyyppi: Pakollinen valinnainen (vaihtoehtoinen) / Ammattiopinnot
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2021-2022)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Koski, Jari
Opetuskieli: Englanti

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003ST2019-3, ST2019-3A, ST2019-3B, ST2019-3C, ST2019-3D25.10.2021 – 27.2.2022Jari KoskiEnglanti25.10.2021 – 31.10.2021

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sähkönjakelun automaatioon liittyvän tyypillisen toiminnallisuuden. Hän perehtyy sähkönjakeluverkon käytönvalvontajärjestelmään ja sähkölaitosautomaatioon.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 54 h, mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 28 h. Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

IST6003 Sähkölaitokset
IST6004 Sähköverkot
ISTS1101 Relesuojaus
ISTS1103 Sähkönjakeluverkkojen suunnittelu

Sisältö

Sähkönjakelun automaatioon liittyvä tyypillinen toiminnallisuus. Tutustuminen PC-pohjaisen käytönvalvontajärjestelmän toteutukseen mm. prosessikuvat, hälytysten käsittely ja raportoinnin suunnittelu. Sähkönjakelun automaation tyypillinen laitetekniikka. Viestiliikenne käytönvalvontasovelluksissa. Käytöntukijärjestelmään tutustuminen.

Opiskelumateriaali

Opettajan koostama luento- ja harjoitusmateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot 20 h, PC-harjoitukset 8 h.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arviointimenetelmät

Tentti ja aktiivisuus PC-harjoitusten ratkaisemisessa


Takaisin