VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Sähkönjakelun automaatiosovellukset (ISTS1200)

Sähkönjakelun automaatiosovellukset

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: ISTS1200
Tyyppi: Pakollinen
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 10 op
Vastuuopettaja: Koski, Jari
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu perustiedot ja toteutusperiaatteet sähkönjakelun automaatiosta, rakennusautomaatiosta sekä kiinteistöjen turva- ja viestintäjärjestelmistä. Lisäksi hän kykenee itsenäisesti hankkimaan lisätietoa edellä mainituista järjestelmistä ja soveltamaan sitä suunnittelussa ja toteutuksessa.

Sisältö

Juonteeseen kuuluvat seuraavat opintojaksot: Distribution Automation, Kiinteistöjen turva- ja viestintäjärjestelmät, Rakennusautomaatio, Sähkönjakelun automaatioprojekti.


Takaisin