VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Vuosi 3 > Sähkönjakeluverkkojen suunnittelu (ISTS1103)

Sähkönjakeluverkkojen suunnittelu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ISTS1103
Tyyppi: Pakollinen valinnainen (vaihtoehtoinen) / Ammattiopinnot
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2020-2021)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Koski, Jari
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001ST2018-3, ST2018-3A, ST2018-3B, ST2018-3C, ST2018-3D19.10.2020 – 20.12.2020Jari KoskiSuomi7.10.2020 – 18.10.2020
3002ST2018V-3, ST2018V-3A, ST2018V-3B24.8.2020 – 19.10.2020Jari KoskiSuomi17.8.2020 – 11.9.2020

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa valmiudet suunnitella pienjännite- ja keskijänniteverkkoja käyttäen verkostosuosituksia. Opiskelija osaa käyttää tietokonepohjaista verkostolaskentaohjelmistoa. Opiskelija osaa mukauttaa laskentaohjelmiston käyttämään muuttuneiden verkostokomponenttien komponenttien ominaisuustietoja.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 55 h
Työjärjestyksessä olevaa opiskelua 28 h
Itsenäistä opiskelua 27 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

IST6003 Sähkölaitokset
IST6004 Sähköverkot

Sisältö

Pienjänniteverkon suunnittelu verkostosuositusten mukaisesti manuaalisesti ja käyttäen kuormituskäyräpohjaista verkostolaskentaohjelmistoa. verkon komponenttien taloudellinen valinta käyttäen nykyarvomenetelmää investointien ja häviöiden arvioinnissa. Keskijänniteverkon tehonjako-, oikosulku- ja maasulkusuojaus- sekä luotettavuuslaskelmat.

Opiskelumateriaali

• Erkki Lakervi & Jarmo Partanen: Sähkönjakelutekniikka
• Opettajan toimittama esitysmateriaali (jaetaan pptx-muodossa opiskelijoille)
• Verkostosuositukset

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot 7 h ja PC harjoitukset 21 h.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita
Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arviointimenetelmät

Opintojakson arviointi perustuu tentistä ja pakollisista harjoitustehtävistä saatujen arvosanojen painotettuun keskiarvoon.


Takaisin