VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Sähkönjakelujärjestelmät (ISTS1100)

Sähkönjakelujärjestelmät

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: ISTS1100
Tyyppi: Pakollinen
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 10 op
Vastuuopettaja: Koski, Jari
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee suojareleiden toimintaperiaatteet ja sähköverkon komponenttien suojauksen periaatteet. Opiskelijalla on käsitys sähkönjakeluverkkojen tietokoneavusteisesta laskennasta ja verkkojen mitoitussuosituksista.
Opiskelija osaa käyttää sähkösuunnitteluohjelmistoa rakennusten sähkösuunnittelussa ja tuntee suunnittelua koskevat suositukset. Opiskelija syventyy sähkönjakelujärjestelmäprojektin avulla joko relesuojaukseen tai rakennusten sähkösuunnitelmiin.

Sisältö

Juonteeseen kuuluvat seuraavat opintojaksot: Relesuojaus, Sähkönjakeluverkkojen suunnittelu, Rakennusten sähkösuunnittelu, Sähkönjakelujärjestelmäprojekti.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Juonteen opintojaksojen oppitunneilla käsitellään suojareleiden perusominaisuudet ja sähköverkon keskeisimpien kompnenttien suojaukset. Sähkönjakeluverkkojen suunnittelussa verkon tila lasketaan verkkotietojärjestelmällä.Rakennusten sähkösuunnittelussa syvennytään tietokoneavusteiseen sähkösuunnitteluun.
Opintojaksoissa on laskuesimerkkejä ja sovelluksia. Opintojaksoilla suoritetaan itsenäisesti harjoitustehtäviä ja tietokoneluokassa opiskellaan sähkösuunnitteluohjelmien käyttöä ja laboratoriossa tutustutaan sähköjärjestelmien suojaukseen ryhmätyönä.Opintojaksoissa hankittuja tietoja sovelletaan sähkönjakelujärjestelmien projektissa, joka tehdään ryhmätyönä.


Takaisin