VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Sähköenergian jakelu (ISTS1000)

Sähköenergian jakelu

Rakennetyyppi: Tutkinnon rakenne
Koodi: ISTS1000
Tyyppi: Pakollinen
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 20 op
Vastuuopettaja: Koski, Jari
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yleisten sähköverkkojen suunnittelumenetelmät, suojausmenetelmät ja sähkönjakelun automaation toteutusperiaatteet.
Opiskelija tuntee rakennusten sähkösuunnittelumenetelmät, rakennusautomaation periaatteet sekä rakennusten turva- ja telejärjestelmien sunnitteluperiaatteet.

Sisältö

Sähkönjakelu suuntautumisvaihtoehto.


Takaisin