VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Ohjauslogiikka (IST8000)

Ohjauslogiikka

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: IST8000
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 15 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaa valmiudet suunnitella logiikkajärjestelmän kokoonpanon ohjattavan kohteen vaatimusten mukaisesti soveltaen yleisesti käytettyjä kenttäväyliä. Hän osaa toteuttaa teollisuuden keskeisten toimilaitteiden ohjaukset. sekä testata niiden avulla suunnittelemansa kokonaisuuden. Samalla opiskelija kehittää yhteistyövalmiuksiaan sekä parantaa valmiuksiaan alan englanninkielisessä kommunikoinnissa.

Sisältö

Kuvattu juonteen opintojaksojen yhteydessä.


Takaisin