VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Vuosi 4 > Sähköjärjestelmien simulointi (IST6006)

Sähköjärjestelmien simulointi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST6006
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2021-2022)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002ST2019-3, ST2019-3A, ST2019-3B, ST2019-3C, ST2019-3D3.1.2022 – 1.5.2022Mikko VästiSuomi1.12.2021 – 10.1.2022

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy sähköjärjestelmän mallintamisen menetelmiin ja malleilla suoritettaviin simulointeihin. Opiskelija oppii käyttämään transienttisimulointiohjelmistoa sekä tutustuu sen ominaisuuksiin ja käyttöön sähköisten ilmiöiden analysoinnissa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 82 h
Työjärjestyksessä olevaa opiskelua 42 h
Itsenäistä opiskelua 40 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Sähköverkot, sähkölaitokset, suuntaajatekniikan perusteet.

Sisältö

Simulointiharjoituksia tekemällä tutustutaan sähköverkon, muuntajien, generaattoreiden sekä moottoreiden toimintaan muutostilanteissa. Harjoitustöinä mallinnetaan suppeita järjestelmiä ja simuloidaan niiden käyttäytymistä. Simulointiharjoituksista laaditaan opiskelijakohtaiset raportit.

Opiskelumateriaali

Opetusmoniste: Kimmo Kauhaniemi, Olavi Mäkinen: PSCAD simulointiohjelma Käytön perusteet. Harjoitustyöohjeet. Oppimateriaali Moodlessa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Tietokoneluokassa suunnitellaa PSCAD-ohjelmalla simulointimalleja. Mallien toiminta testataan ja suoritetaan työohjeen mukaiset laskennat. Projekteista laaditaan raportit.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita
Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arviointimenetelmät

Harjoitusraporttien arviointi 100%.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin