VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Johtamisen tietoperusta (SSYS1503) > 2022-2023

Johtamisen tietoperusta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSYS1503
OPS: SSY 2022
Taso: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2022-2023)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Häyry, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003SSY2022-1Y22.8.2022 – 31.12.2022Sanna SaikkonenSuomi1.8.2022 – 6.9.2022

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- organisaatio- ja johtamisteorioiden kehityksen kulmakivet
- soveltaa asiantuntijaorganisaation johtamisen perusperiaatteita sosiaali- ja terveysalan toiminnoissa

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 54 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 8 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 46 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

- organisaatio- ja johtamisteoriat ja niiden kehitys
- johtamisen ja hallinnon etiikka

Aluevaikuttavuus

Johtamisen perusteorioiden soveltaminen paikallisessa toiminnassa.

Kansainvälisyys

Kansainvälisten johtamisteorioiden käsittely.

Opiskelumateriaali

Tentittävä materiaali:
Seeck, 2012. Johtamisopit Suomessa: taylorismista innovaatioteorioihin. Painos:3. uud. Helsinki: Gaudeamus.
Salminen A. 2010. Julkisen johtamisen etiikka. Vaasa. Vaasan yliopisto.

Muu opintojaksoon liittyvä materiaali:
Niiranen, Vuokko, Riitta Seppänen-Järvelä, Merja Sinkkonen & Pirkko Vartiainen (2010). Johtaminen sosiaalialalla. Helsinki: Gaudeamus.
Salminen 2011. Julkisen toiminnan johtaminen: hallintotieteen perusteet. Helsinki, Edita.
Heiskanen E. & Salo J. 2007. Eettinen johtaminen : tie kestävään menestykseen. Helsinki : Talentum, 2007

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Kirjallisuuskuulustelu ryhmätenttinä.

Arviointikriteerit

Taso 1: opiskelija
- kuvaa esimerkinomaisesti organisaatio- ja johtamisteorioiden kehityksen kulmakivet
- kuvaa esimerkinomaisesti asiantuntija¬organisaation johtamisen perusperiaatteet sosiaali- ja terveysalan toiminnoissa

Taso 3: opiskelija
- kuvaa organisaatio- ja johtamisteorioiden kehityksen kulmakivet ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa
- kuvaa asiantuntija¬organisaation johtamisen perusperiaatteet sosiaali- ja terveysalan toiminnoissa ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa

Taso 5:
- kuvaa organisaatio- ja johtamisteorioiden kehityksen kulmakivet ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa huolellisesti perustellen
- kuvaa asiantuntija¬organisaation johtamisen perusperiaatteet sosiaali- ja terveysalan toiminnoissa kulmakivet ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa huolellisesti perustellen

Arviointimenetelmät

Ryhmätentin arviointi 60 %, ryhmän toiminnan arviointi 20 % ja itsearviointi 20 %, numeerinen 1¬–5


Takaisin