VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Hyvät käytännöt hyvinvoinnin edistämisessä (SS00BM87) > 2023

Hyvät käytännöt hyvinvoinnin edistämisessä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SS00BM87
OPS: HYA 2023K
Taso: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001HYA2023K-12Y, HYA2023K-1Y1.8.2023 – 31.12.2023Riku Niemistö, Sanna SaikkonenSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

-Opiskelija ymmärtää yhteyden hyvinvoinnin haasteiden tunnistamisen (yksilö, yhteisö ja aluetaso) sekä niihin vastaavien toimivien käytäntöjen välillä.
-Opiskelija tuntee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen organisoinnin, järjestämisen ja johtamisen hyviä käytäntöjä.
-Opiskelija hallitsee näyttöön perustuvia hyviä käytäntöjä eri ikäsegmenteille hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.
-Opiskelija tunnistaa kehityskohteita omassa organisaatiossaaan ja/tai yhteisöissään ja osaa esittää niihin ratkaisuja.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27h = 135h, lukujärjestykseen sijoitettavaa etälähiopetusta 20h. Itsenäistä ja pienryhmissä tapahtuvaa opiskelua 115h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet


Sisältö

Hyvinvoinnin haasteet ja niihin vastaavat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hyvät käytännöt
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen organisointi ja monialainen johtaminen
Hyvät käytännöt eri ikäsegmenteillä

Opiskelumateriaali

Opettajan osoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Etälähiopetus, pienryhmätyöskentely, itsenäinen opiskele, seminaari.

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi.


Takaisin