VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2024K > Yleissairaanhoitajan asiantuntijuus ja hoitotyön kehittäminen (SH00BE41)

Yleissairaanhoitajan asiantuntijuus ja hoitotyön kehittäminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BE41
OPS: SH 2024K
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Autio, Päivi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)Kieli
3002SH2021-34CK, SH2021-34DK, SH2021V-34K1.1.2025 – 31.5.2025Karina Björninen, Johanna Latvala, Miia Joensuu, Päivi Autio, Riitta KoskimäkiSuomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaa yleissairaanhoitajan (180 op) osaamisen. Opiskelija edistää omalla toimialueellaan näyttöön perustuvia hoitotyön käytänteitä. Opiskelija osaa lukea ja arvioida kriittisesti tieteellisiä julkaisuja. Kykenee tekemään kliinisiä päätöksiä, jotka perustuvat näyttöön.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan kokonaistyömäärä 54 h
- josta lähiopetusta 6h
- josta itsenäistä opiskelua 48 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

180 op ammatillisia perusopintoja.

Sisältö

Sairaanhoitajan (180 op) osaaminen: 1. Ammatillisuus ja eettisyys, 2. Asiakaslähtöisyys, 3. Kommunikointi ja moniammatillisuus, 4. Terveyden edistäminen, 5. Johtaminen ja työntekijyysosaaminen, 6. Informaatioteknologia ja kirjaaminen, 7. Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen, 8. Kliininen hoitotyö, 9. Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko, 10. Yrittäjyys ja kehittäminen, 11. Laadun varmistus, 12. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä ja 13. Potilas- ja asiakasturvallisuus. Hoitotyön kehittäminen näyttöön perustuvan toiminnan avulla.

Opiskelumateriaali

Luennoitsijan antama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja itsenäinen tehtävä.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty.

Arviointimenetelmät

Kirjallinen tehtävä, numeerinen arviointi (0-5). Opintojaksopalaute annetaan Spark-ohjelmaan.


Takaisin