VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2024K > Rikosseuraamusala ja oikeuspsykiatrinen hoito (SH00BC99)

Rikosseuraamusala ja oikeuspsykiatrinen hoito

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BC99
OPS: SH 2024K
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Bragge, Aira
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)Kieli
3002SH2021-34CK, SH2021-34DK1.1.2025 – 23.2.2025Aira BraggeSuomi
3004SA2022V-23K, SH2022-3A, SH2022-3B1.4.2025 – 31.5.2025Aira BraggeSuomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa rikosseuraamusalan tietoperustan ja ymmärtää alan toimintaprosessin
Opiskelija tuntee oikeuspsykiatrista hoitoa ohjaavat säädökset, hoidon järjestämisvastuun ja toimintaa valvovat viranomaiset. Opiskelija tuntee vaarallisten sekä vaikeahoitoisten että oikeuspsykiatristen aikuis- ja lapsi/ nuoret potilaat hoidon periaatteet sekä mielentilatutkimusprosessin.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltävät, opetussuunnitelman mukaiset opintojaksot ja harjoittelut tulee olla suoritettuna.

Sisältö

rikosseuraamusalan toimintaprosessi
Oikeuspsykiatrista hoitoa ohjaavat säädökset ja valvovat viranomaiset.
Miten potilaat ohjautuvat oikeuspsykiatriseen hoitoon, miten tullaan oikeuspsykiatriseksi potilaaksi. mielentilatutkimuksen toteuttaminen. Eri potilasryhmien hoitomuodot, hoito sekä kuntoutuksen periaatteet.

Opiskelumateriaali

Kjällman, Petra (toim.) 2011. Rikoksen uhrin käsikirja. Bookwell Oy. Juva.

Lavikkala, Raino & Linderborg, Henrik (toim.) 2011. Rikosseuraamustyön kehittämisen kysymyksiä

Linderborg, Henrik, Suonio Mari & Lassila Tytti (toim.) 2014. Sosiaalityö ja sosiaalinen tuki rikosseuraamusalalla.

Opettajan ilmoittama muu opiskelumateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opettaja määrittelee.

Luennot, itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

Taso 1 (Välttävä) - 2 (Tyydyttävä): Opiskelija osaa
- käyttää rikosseuraamusalan tietoperustaa johdonmukaisesti
- käyttää rikosseuraamusalan toimintaprosesseja asiakaslähtöisesti


Taso 3 (Hyvä) - 4 (Erittäin hyvä): Opiskelija osaa
- käyttää rikosseuraamisalan tietoperustaa laaja-alaisesti
- valita ja soveltaa rikosseuraamusalan toimintaprosesseja asiakaslähtöisesti

Taso 5 (Erinomainen):Opiskelija osaa
- soveltaa rikosseuraamusalan tietoperustaa laaja-alaisesti
- analysoida, arvioida ja toteuttaa rikosseuraamusalan toimintaprosesseja asiakaslähtöisesti

Lisätietoja

Rikosseuraamusalan työ 2,5 op/ 3 op


Takaisin