VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2024K > Ikääntynyt sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana (SH00BC97)

Ikääntynyt sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BC97
OPS: SH 2024K
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Lehtola, Kirsi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)Kieli
3002SH2021-34CK, SH2021-34DK1.1.2025 – 23.2.2025Katja KetolaSuomi
3004SA2022V-23K, SH2022-3A, SH2022-3B1.4.2025 – 31.5.2025 Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ikääntyvien asiakas- ja palveluohjauksen prosessin ja sen teoreettiset lähtökohdat. Toiminnassa monialaisuus, eri toimijoiden asiantuntijuus sekä asiakaskunnan erityiskysymykset huomioiden.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 81 h
- josta työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 33 h ja harjoitustunteja 8 h.
- itsenäistä opiskelua: 48 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Koulutusohjelman ammatilliset perus- ja aineopinnot.

Sisältö

Ikäihmisen hoidon laatusuositukset. Osaamisen syventäminen toimintakyvyn ja voimavarojen arvioinnissa ja ylläpidossa. Ikääntyvän asiakkaan palveluohjausprosessissa Palvelutarpeen tunnistaminen ja arviointi, moniammatillisuutta hyödyntäen. Ikääntyvän ympäristö, terveys, turvallisuus, omaishoitajuus.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama opiskelumateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

Numeerinen arviointi asteikolla 0-5

Arviointimenetelmät

Lähiopetukseen osallistuminen, simulaatioon osallistuminen 100 %, koe (numerinen arviointi 0-5)

Lisätietoja

Opintojaksopalaute annetaan Spark-järjestelmän kautta.


Takaisin