VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2024K > Vuosi 2 > Hoitotyön englanti (SH00BC89)

Hoitotyön englanti

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BC89
OPS: SH 2024K
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2026)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Wähä, Anne
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy oman ammattialansa kirjalliseen ja suulliseen viestintään. Opiskelija toimii englannin kielellä oman alansa perusasiakastilanteissa ja tiedostaa alan viestinnän erityispiirteet. Opiskelija keskustelee ammatillisista aiheista ja hankkii syventävää tietoa valitsemastaan ammatillisesta osa-alueesta. Opiskelija käyttää englantia hankkiessaan tietoa opiskelujensa aikana sekä työelämässä. Opiskelija asennoituu myönteisesti kielten oppimiseen.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä: 3op

-81h
-työjärjestyksessä 27h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

toisen asteen englannin opinnot

Sisältö

Oman ammattialan tekstit, työelämän viestintätilanteet, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, kirjoittamisharjoitukset, oppisisältö integroitu omaan ammattialaan.

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueen yritysten palveluksessa.

Kansainvälisyys

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia monikulttuurisessa työyhteisössä ja erilaisten asiakkaiden kanssa

Opiskelumateriaali

Annetaan opintojakson alussa/aikana

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Yksilötehtävät, pari-ja ryhmätyöt, vuorovaikutteinen oppiminen, keskustelut

Arviointikriteerit

Taitotaso 5
Opiskelija osaa viestiä sujuvasti englanniksi suullisesti ja kirjallisesti. Hänellä on laaja sanavarasto ja hän ymmärtää alansa tekstejä ilman ongelmia. Opiskelija haluaa koko ajan kehittää kielitaitoaan. Opiskelija pystyy tuottamaan oman alan kirjallista tekstiä.

Taitotaso 3
Opiskelija osaa ja pystyy osallistumaan työelämän kommunikaatiotilanteeseen tehden vain satunnaisia virheitä. Opiskelija osaa alansa keskeisen sanaston ja ymmärtää alansa tekstejä. Opiskelija pystyy tuottamaan oman alan kirjallista tekstiä.

Taitotaso 1
Opiskelija osaa ja pystyy seuraamaan ja olemaan mukana työelämän kommunikaatiotilanteessa. Hän osaa alansa perussanastoa ja ymmärtää alansa tekstin pääsisällön.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen, hyväksytyt harjoitustyöt,jatkuva arviointi, suullinen ja kirjallinen arviointi. Arviointi 0-5.

Lisätietoja

Kurssipalaute annetaan Spark-järjestelmän kautta


Takaisin