VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2024K > Akuutisti sairastuneen potilaan hoitotyön osaaminen (SH00BC51)

Akuutisti sairastuneen potilaan hoitotyön osaaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BC51
OPS: SH 2024K
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Autio, Päivi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)Kieli
3003SH2021-34CK, SH2021-34DK, SH2021V-34K1.1.2025 – 23.2.2025Miia Joensuu, Päivi AutioSuomi
3004SH2022-3A, SH2022-3B1.4.2025 – 31.5.2025Miia Joensuu, Pirita SetäläSuomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää hoitotyön ammatillista ajatteluaan, tietojaan ja taitojaan akuutisti sairastuneen potilaan hoitamisessa. Opiskelija osaa ohjata, opettaa ja tukea akuutisti sairastunutta potilasta ja osaa kohdata heidän läheisiään. Opiskelija osaa hoitaa akuutisti sairastunutta potilasta näyttöön perustuvin hoitotyön menetelmin potilasturvallisuus huomioiden.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä: 135 hEdeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Sisätautien ja syöpätautien hoitotyö 6op ja kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyön 6op suoritettu. Lääkehoidon perusosaaminen 4op ja lääkehoito-osaamisen syventäminen 4 op suoritettu.

Sisältö

Akuutisti sairastuneen potilaan tilan arviointi, hoitotyön suunnittelu ja toteutus. Hoitotyön raportointi ja kirjaaminen. Ammatillinen vuorovaikutus potilaan, omaisen ja muiden hoitotyön ammattilaisten kanssa. Kliiniset harjoitukset ja simulaatioharjoitukset.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, simulaatio-oppiminen, kliiniset harjoitukset.

Arviointikriteerit

Taso 5.
Opiskelija osaa
-arvioida akuutisti sairastuneen ihmisen hoidon ja tuen tarpeen
-suunnitella ja toteuttaa potilaan kokonaishoitoa
-soveltaa monipuolisesti hoitotyön menetelmiä potilaan hoitotilanteessa
-neuvoa, ohjata ja tukea potilasta ja hänen läheisiään vastuullisesti erilaisissa tilanteissa

Taso 3.
Opiskelija osaa:
-tunnistaa akuutisti sairastuneen potilaan hoidon ja tuen tarpeen
-suunnitella ja toteuttaa potilaan kokonaishoitoa
-käyttää hoitotyön keskeisiä menetelmiä potilaan hoitotilanteessa
-neuvoa, ohjata ja tukea potilasta ja hänen läheisiään vastuullisesti

Taso 1.
Opiskelija osaa:
-kuvata akuutisti sairastuneen potilaan hoidon ja tuen tarpeen
-suunnitella ja toteuttaa potilaan kokonaishoidon pääperiaatteita
-kuvata hoitotyön keskeisiä menetelmiä potilaan hoitotilanteessa
-tunnistaa tiimin jäsenenä potilaan ja hänen läheisensä neuvonnan ja ohjauksen tarpeen ja osaa tukea heitä

Arviointimenetelmät

Strukturoitu kliininen näyttökoe, numeerinen arviointi (0-5), simulaatioihin ja harjoitustunteihin osallistuminen 100 %. Opintojaksopalautteen antaminen Spark-ohjelmalla.


Takaisin