VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2024K > Perioperatiivisen hoitotyön osaamisen syventäminen (SH00BC49)

Perioperatiivisen hoitotyön osaamisen syventäminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BC49
OPS: SH 2024K
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Koskimäki, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)Kieli
3003SH2021-34CK, SH2021-34DK, SH2021V-34K1.1.2025 – 23.2.2025Johanna Latvala, Riitta KoskimäkiSuomi
3004SH2022-3A, SH2022-3B1.4.2025 – 31.5.2025Johanna Latvala, Riitta KoskimäkiSuomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää hoitotyön ammatillista ajatteluaan, tietojaan ja taitojaan perioperatiivisen potilaan hoitamisessa. Opiskelija osaa ohjata ja tukea perioperatiivista potilasta ja osaa kohdata heidän läheisiään. Opiskelija osaa hoitaa akuutisti sairastunutta potilasta hoitotyön menetelmin, jotka perustuvat omalla alalla käytettyyn teoria- ja tutkimustietoon.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä: 135h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.Palaute tallennetaan Spark-järjestelmään.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Kaikki perus- ja ammattiopinnot suoritettu

Sisältö

Perioperatiivinen hoitotyö 5op
Erirtyisryhmät- ja tilanteet:
obstetrinen anestesia, lapsipotilas, geriatrinen potilas, laparoscopisen toimenpiteen erityispiirteet, sairauksiin liittyvät erityispiirteet, anestesiologiset erityistilanteet

Toimenpidekohtaisia erityispiirteitä: neurokirurgiset, verisuoni- ja keuhkokirurgia, urologia, maha-suolikanavan toimenpiteet, naistentautien toimenpiteet, tuki- ja liikuntaelinten kirurgia, silmän toimenpiteet, korvan, nenän ja kurkun toimenpiteet, monivammapotilaan hoito

Aluevaikuttavuus

Opintojakso antaa valmiudet työskennellä perioperatiivisena hoitotyön asiantuntijana. Perioperatiiviset sairaanhoitajat työllistyvät hyvin alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Kansainvälisyys

Perioperatiivisen sairaanhoitajan monipuolinen asiantuntijuus antaa valmiuksia työskennellä kansainvälisesti.

Opiskelumateriaali

Anestesiahoitotyön käsikirja, Ilola, Heikkinen, Hoikka, Honkanen, Katomaa (toim.) 2013 Duodecim
Opettajan osoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja ohjatut laboraatioharjoitukset 16h +16h, simulaatiot sekä verkkotuettu opetus.

Arviointikriteerit

Taso 5.
Opiskelija osaa
-arvioida perioperatiivisen potilaan hoidon ja tuen tarpeen
-suunnitella ja toteuttaa potilaan kokonaishoitoa
-soveltaa monipuolisesti hoitotyön menetelmiä potilaan hoitotilanteessa
-neuvoa, ohjata ja tukea potilasta ja hänen läheisiään vastuullisesti erilaisissa tilanteissa

Taso 3.
Opiskelija osaa:
-tunnistaa perioperatiivisen potilaan hoidon ja tuen tarpeen
-suunnitella ja toteuttaa potilaan kokonaishoitoa
-käyttää hoitotyön keskeisiä menetelmiä potilaan hoitotilanteessa
-neuvoa, ohjata ja tukea potilasta ja hänen läheisiään vastuullisesti

Taso 1.
Opiskelija osaa:
-kuvata perioperatiivisen potilaan hoidon ja tuen tarpeen
-suunnitella ja toteuttaa potilaan kokonaishoidon pääperiaatteita
-kuvata hoitotyön keskeisiä menetelmiä potilaan hoitotilanteessa
-tunnistaa tiimin jäsenenä potilaan ja hänen läheisensä neuvonnan ja ohjauksen tarpeen ja osaa tukea heitä

Arviointimenetelmät

Pakollinen läsnäolo luennoilla ja harjoituksissa, perioperatiiviset lääkelaskut (vaatimus 100% oikein). Tentti ja ryhmätyöt. Numeerinen arviointi 0-5.


Takaisin