VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2021 > Vuosi 4 > Sairaanhoitajan syventävät opinnot (SH2021-1001)

Sairaanhoitajan syventävät opinnot

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SH2021-1001
OPS: SH 2021
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2024-2025)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 13 op
Vastuuopettaja: Autio, Päivi
Opetuskieli: Suomi

Lisätietoja

Kaikille opiskelijoille pakollisena opintona on yleissairaanhoitajan asiantuntijuus ja hoitotyön kehittäminen 2op. Lisäksi opiskelija valitsee moduulin muista opinnoista seuraavasti: Perioperatiivisen hoitotyön osaamisen syventäminen 5 op + tehohoitotyö 3 op, akuuttihoitotyön osaamisen syventäminen 5 op + tehohoitotyö 3 op, lasten ja nuorten hoitotyön osaamisen syventäminen 5 op+ tehohoitotyö 3 op, eri ikäisten mielenterveystyön osaamisen syventäminen 5 op + terapeuttiset menetelmät 3 op ja palliatiivisen hoitotyön osaamisen syventäminen 5 op + ikääntynyt sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana 3op. Lisäksi moduulin muista 3 op:n opinnoista valitaan yksi opintokokonaisuus.


Takaisin