VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2021 > Vuosi 2 > Opinnäytetyön suunnittelu (SH00BD02)

Opinnäytetyön suunnittelu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BD02
OPS: SH 2021
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2022-2023)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Korpi, Hilkka
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija
•osaa laatia tutkimussuunnitelman
•on toimittanut tutkimussuunnitelman kohdeorganisaatiolle ja se on hyväksytty
•on toimittanut tutkimuslupa-anomuksen opinnäytetyön ohjaajalleenOpiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tutkimus ja kehittämistyön lähtökohdat (SH00BC37 3 op)

Sisältö

•tutkimussuunnitelman laatiminen
•tutkimuslupa-anomuksen laatiminen ja tutkimusluvan hakeminen

Aluevaikuttavuus

Opinnäytetyö tehdään työelämän kanssa yhteistyössä

Opiskelumateriaali

•VAMKin opinnäytetyön ohje ja mallipohja
http://www.puv.fi/fi/study/opintoihin_osallistuminen/opinnaytetyo/
•tutkimuslupa-anomuksen pohja
•Muu opettajan osoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

•itsenäinen opiskelu
•yksilö-, pari- ja/tai ryhmäohjaus

Arviointikriteerit

hyväksytty

Arviointimenetelmät

Ohjaajan ja kohdeorganisaation hyväksymä tutkimussuunnitelma


Takaisin