VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2021 > Ikääntynyt sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana (SH00BC97)

Ikääntynyt sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BC97
OPS: SH 2021
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Lehtola, Kirsi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001SA2020V-34K, SA2021-3A, SA2021-3B1.8.2023 – 30.12.2023Katja KetolaSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3002SH2021-34CK, SH2021-34DK1.1.2025 – 23.2.2025Katja KetolaSuomi 
3003SA2022-3A, SA2022-3B, SH2021V-34K1.8.2024 – 31.10.2024Katja Ketola, Saara LehmusSuomi 

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ikääntyvien asiakas- ja palveluohjauksen prosessin ja sen teoreettiset lähtökohdat. Toiminnassa monialaisuus, eri toimijoiden asiantuntijuus sekä asiakaskunnan erityiskysymykset huomioiden.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 81 h
- josta työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 33 h ja harjoitustunteja 8 h.
- itsenäistä opiskelua: 48 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Koulutusohjelman ammatilliset perus- ja aineopinnot.

Sisältö

Ikäihmisen hoidon laatusuositukset. Osaamisen syventäminen toimintakyvyn ja voimavarojen arvioinnissa ja ylläpidossa. Ikääntyvän asiakkaan palveluohjausprosessissa Palvelutarpeen tunnistaminen ja arviointi, moniammatillisuutta hyödyntäen. Ikääntyvän ympäristö, terveys, turvallisuus, omaishoitajuus.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama opiskelumateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

Numeerinen arviointi asteikolla 0-5

Arviointimenetelmät

Lähiopetukseen osallistuminen, simulaatioon osallistuminen 100 %, koe (numerinen arviointi 0-5)

Lisätietoja

Opintojaksopalaute annetaan Spark-järjestelmän kautta.


Takaisin