VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2020

Sairaanhoitajakoulutus (SH 2020)

Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Alku: 1.8.2020
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
SH2020-1001PERUS- JA AMMATTIOPINNOT104
SH2020-1002Opiskelu oppimisympäristössä18
SSHP1101Oppiminen ja opiskelutaidot1
SSHP3101Tietotekniikka2
SSHP1103Hoitotyön ruotsi I2
SSHP1104Hoitotyön ruotsi II2
SSHP0103Hoitotyön englanti3
SSHP1105Hoitotyön viestintä3
SSHP3102Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmät3
SSHP3103Monikulttuurisuus2
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
SH2020-1003Terveyden lähtökohdat7
SSHP1301Anatomia ja fysiologia I3
SSHP1902Anatomia ja fysiologia II2
SSHP1302Mikrobiologia1
SSHP1303Patologia1
SH2020-1004Terveyden edistämisen perusteet7
SSHP1401Väestön terveyden edistäminen3
SSHP1405Oppiminen, opetus ja ohjaus2
SSHA6110Hyvinvointiteknologia2
SH2020-1005Terveyttä edistävä hoitotyö7
SSHP1501Seksuaali- ja lisääntymisterveys3
SSHP3301Eri-ikäisten terveydenhoito4
SH2020-1006Theoretical Basics of Nursing6
SSHP1601History of Nursing and Nursing Science2
SSHP3401Philosophical and Ethical Basics of Nursing2
SSHP1603Basics of Evidence Based Practice2
SH2020-1007Hoitotyön kliiniset perusteet12
SSHP3505Hoitotyön kliininen perusosaaminen6
SSHP1802Lääkehoidon perusosaaminen4
SSHP1704Ensiapu ja poikkeusolot2
SH2020-1008Kliininen hoitotyö I15
SSHP3501Sisätautien hoitotyö6
SSHP3502Mielenterveys- ja päihdetyö5
SSHP1803Farmakologia2
SSHP3504Lääkehoito-osaamisen syventäminen2
SH2020-1009Kliininen hoitotyö II17
SSHP3503Gerontologinen hoitotyö3
SSHA0804Kirurginen hoitotyö4
SSHP3607Perioperatiivinen hoitotyö3
SSHP3605Säteilyturvallisuus2
SSHA5102Palliatiivinen hoitotyö2
SSHA0803Lasten ja nuorten hoitotyö3
SH2020-1010Tutkimus- ja kehittämisosaaminen15
SSHP2005Projektiosaaminen3
SSHA0404Hoitotyön tutkimus ja kehittäminen I3
SSHP2002Hoitotyön tutkimus ja kehittäminen II2
SSHP2006Hoitotyön tutkimus ja kehittäminen III3
SSHP2007Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen sekä yrittäjyys4
 
SH2020-1011SAIRAANHOITAJAN SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT11
SH2020-1012Sairaanhoitajan asiantuntijuuden syventäminen
SSHA5104Asiantuntijuuden syventäminen akuuttihoitotyössä11
SSHA5105Asiantuntijuuden syventäminen perioperatiivisessa hoitotyössä11
SSHA5106Asiantuntijuuden syventäminen psykiatrisessa hoitotyössä11
SSHA5107Asiantuntijuuden syventäminen lasten ja nuorten hoitotyössä11
 
SH2020-1013VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT5
 
SH2020-1014HARJOITTELU75
SSHH0026Kliiniseen hoitotyöhön perehtyminen12
SSHH0021Muistikaveritoiminta3
SSHH0009Sisätautien hoitotyön harjoittelu10
SSHH0010Mielenterveystyön harjoittelu10
SSHH0031Gerontologisen hoitotyön harjoittelu5
SSHH0014Kirurgisen ja perioperatiivisen hoitotyön harjoittelu13
SSHH0012Lasten, äitiyshuollon ja naisen hoitotyön harjoittelu8
SSHH0025Kliinisen hoitotyön osaamisen syventäminen14
 
SH2020-1015OPINNÄYTETYÖ15
SSHO0114Opinnäytetyön suunnittelu5
SSHO0112Opinnäytetyön toteutus5
SSHO0115Opinnäytetyön raportointi5