VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2018

Sairaanhoitajakoulutus (SH 2018)

Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Alku: 1.8.2018
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
SSHP3000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT98
SSHP3100Opiskelu oppimisympäristössä18
SSHP1101Oppiminen ja opiskelutaidot1
SSHP3101Tietotekniikka2
SSHP1103Hoitotyön ruotsi I2
SSHP1104Hoitotyön ruotsi II2
SSHP0103Hoitotyön englanti3
SSHP1105Hoitotyön viestintä3
SSHP3102Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmät3
SSHP3103Monikulttuurisuus2
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
SSHP3200Terveyden lähtökohdat7
SSHP1301Anatomia ja fysiologia I3
SSHP1902Anatomia ja fysiologia II2
SSHP1302Mikrobiologia1
SSHP1303Patologia1
SSHP1400Terveyden edistämisen perusteet5
SSHP1401Väestön terveyden edistäminen3
SSHP1405Oppiminen, opetus ja ohjaus2
SSHP3300Terveyttä edistävä hoitotyö7
SSHP1501Seksuaali- ja lisääntymisterveys3
SSHP3301Eri-ikäisten terveydenhoito4
SSHP3400Theoretical Basics of Nursing6
SSHP1601History of Nursing and Nursing Science2
SSHP3401Philosophical and Ethical Basics of Nursing2
SSHP1603Basics of Evidence Based Practice2
SSHP1710Hoitotyön kliiniset perusteet12
SSHP3505Hoitotyön kliininen perusosaaminen6
SSHP1802Lääkehoidon perusosaaminen4
SSHP1704Ensiapu ja poikkeusolot2
SSHP3510Kliininen hoitotyö I15
SSHP3501Sisätautien hoitotyö6
SSHP3502Mielenterveys- ja päihdetyö5
SSHP1803Farmakologia2
SSHP3504Lääkehoito-osaamisen syventäminen2
SSHP3600Kliininen hoitotyö II15
SSHP3503Gerontologinen hoitotyö3
SSHA0804Kirurginen hoitotyö4
SSHP3607Perioperatiivinen hoitotyö3
SSHP3605Säteilyturvallisuus2
SSHA0803Lasten ja nuorten hoitotyö3
SSHP0410Tutkimus- ja kehittämisosaaminen13
SSHP0405Projektiosaaminen2
SSHP0404Projektityö2
SSHA0404Hoitotyön tutkimus ja kehittäminen I3
SSHP2002Hoitotyön tutkimus ja kehittäminen II2
SSHP2003Hoitotyön tutkimus ja kehittäminen III2
SSHP2004Tutkimusviestintä2
 
SSHA5000SAIRAANHOITAJAN SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT19
SSHA5110Sairaanhoitajan asiantuntijuuden syventäminen
SSHA5101Hoitotyön laatu ja johtaminen2
SSHA5108Hyvinvointiyrittäjyys2
SSHA5102Palliatiivinen hoitotyö2
SSHA5103Hoitotiede hoitotyön kehittämisessä2
SSHA5104Asiantuntijuuden syventäminen akuuttihoitotyössä11
SSHA5105Asiantuntijuuden syventäminen perioperatiivisessa hoitotyössä11
SSHA5106Asiantuntijuuden syventäminen psykiatrisessa hoitotyössä11
SSHA5107Asiantuntijuuden syventäminen lasten ja nuorten hoitotyössä11
 
SSHV0002VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT3
 
STH0000HARJOITTELU75
SSHH0020Kliiniseen hoitotyöhön perehtyminen14
SSHH0021Muistikaveritoiminta3
SSHH0009Sisätautien hoitotyön harjoittelu10
SSHH0030Mielenterveystyön harjoittelu11
SSHH0031Gerontologisen hoitotyön harjoittelu5
SSHH0014Kirurgisen ja perioperatiivisen hoitotyön harjoittelu13
SSHH0012Lasten, äitiyshuollon ja naisen hoitotyön harjoittelu8
SSHH0032Kliinisen hoitotyön osaamisen syventäminen11
 
SSHO0000OPINNÄYTETYÖ15
SSHO0112Opinnäytetyön toteutus5
SSHO0114Opinnäytetyön suunnittelu5
SSHO0115Opinnäytetyön raportointi5