VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2017V

Sairaanhoitajakoulutus (SH 2017V)

Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetusmuoto: Yhdistetty päivä + monimuoto
Alku: 1.1.2018
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
SSHP3000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT90
SSHP3100Opiskelu oppimisympäristössä18
SSHP1101Oppiminen ja opiskelutaidot1
SSHP3101Tietotekniikka2
SSHP1103Hoitotyön ruotsi I2
SSHP1104Hoitotyön ruotsi II2
SSHP0103Hoitotyön englanti3
SSHP1105Hoitotyön viestintä3
SSHP3102Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmät3
SSHP3103Monikulttuurisuus2
SSHP3200Terveyden lähtökohdat7
SSHP1301Anatomia ja fysiologia I3
SSHP1902Anatomia ja fysiologia II2
SSHP1302Mikrobiologia1
SSHP1303Patologia1
SSHP1400Terveyden edistämisen perusteet5
SSHP1401Väestön terveyden edistäminen3
SSHP1405Oppiminen, opetus ja ohjaus2
SSHP3300Terveyttä edistävä hoitotyö7
SSHP1501Seksuaali- ja lisääntymisterveys3
SSHP3301Eri-ikäisten terveydenhoito4
SSHP3400Theoretical Basics of Nursing6
SSHP1601History of Nursing and Nursing Science2
SSHP3401Philosophical and Ethical Basics of Nursing2
SSHP1603Basics of Evidence Based Practice2
SSHP1700Hoitotyön kliiniset perusteet10
SSHP1705Hoitotyön kliininen perusosaaminen4
SSHP1802Lääkehoidon perusosaaminen4
SSHP1704Ensiapu ja poikkeusolot2
SSHP3500Kliininen hoitotyö I18
SSHP3501Sisätautien hoitotyö6
SSHP3502Mielenterveys- ja päihdetyö5
SSHP3503Gerontologinen hoitotyö3
SSHP1803Farmakologia2
SSHP3504Lääkehoito-osaamisen syventäminen2
SSHA0800Kliininen hoitotyö II11
SSHA0804Kirurginen hoitotyö4
SSHA0805Perioperatiivinen hoitotyö4
SSHA0803Lasten ja nuorten hoitotyö3
SSHP0400Tutkimus- ja kehittämisosaaminen8
SSHA0403Projektiosaaminen1
SSHA0404Hoitotyön tutkimus ja kehittäminen I3
SSHP2002Hoitotyön tutkimus ja kehittäminen II2
SSHP2003Hoitotyön tutkimus ja kehittäminen III2
 
SSHA5000SAIRAANHOITAJAN SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT17
SSHA5100Sairaanhoitajan asiantuntijuuden syventäminen
SSHA5101Hoitotyön laatu ja johtaminen2
SSHA5102Palliatiivinen hoitotyö2
SSHA5103Hoitotiede hoitotyön kehittämisessä2
SSHA5104Asiantuntijuuden syventäminen akuuttihoitotyössä11
SSHA5105Asiantuntijuuden syventäminen perioperatiivisessa hoitotyössä11
SSHA5106Asiantuntijuuden syventäminen psykiatrisessa hoitotyössä11
SSHA5107Asiantuntijuuden syventäminen lasten ja nuorten hoitotyössä11
 
SSHV0002VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT3
 
STH0000HARJOITTELU85
SSHH0007Kliiniseen hoitotyöhön perehtyminen19
SSHH0015Projektiharjoittelu
SSHH0015AProjektiharjoittelun suunnittelu1
SSHH0015BProjektiharjoittelun toteutus ja raportointi3
SSHH0009Sisätautien hoitotyön harjoittelu10
SSHH0010Mielenterveystyön harjoittelu10
SSHH0016Gerontologisen hoitotyön harjoittelu11
SSHH0014Kirurgisen ja perioperatiivisen hoitotyön harjoittelu13
SSHH0012Lasten, äitiyshuollon ja naisen hoitotyön harjoittelu8
SSHH0013Kliinisen hoitotyön osaamisen syventäminen10
 
SSHO0000OPINNÄYTETYÖ15
SSHO0014Opinnäytetyön suunnittelu5
SSHO0012Opinnäytetyön toteutus5
SSHO0015Opinnäytetyön raportointi5