VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2014

Sairaanhoitajakoulutus (SH 2014)

Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Alku: 1.8.2014
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
SSHP1000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT106
SSHP1100Opiskelu oppimisympäristössä15
SSHP1101Oppiminen ja opiskelutaidot11
SSHP1106Kasvatustiede1
SSHP1102Tietotekniikka33
SSHP1103Hoitotyön ruotsi I22
SSHP1104Hoitotyön ruotsi II22
SSHP0103Hoitotyön englanti33
SSHP1105Hoitotyön viestintä33
SSHP1200Ihminen yhteiskunnan jäsenenä7
SSHP1201Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmät2
SSHP1202Sosiologia2
SSHP1203Monikulttuurisuus1
SSHP1204Kestävä kehitys1
SSHP1205Kehityspsykologia1
SSHP1300Terveyden lähtökohdat6
SSHP1301Anatomia ja fysiologia I3
SSHP1302Mikrobiologia1
SSHP1303Patologia1
SSHP1304Ravitsemus1
SSHP1400Terveyden edistämisen perusteet5
SSHP1401Väestön terveyden edistäminen3
SSHP1402Opetus ja ohjaus1
SSHP1403Kansanterveystiede1
SSHP1500Terveyttä edistävä hoitotyö6
SSHP1501Seksuaali- ja lisääntymisterveys3
SSHP1502Eri-ikäisten terveydenhoito3
SSHP1600Theoretical Basics of Nursing7
SSHP1601History of nursing and nursing science2
SSHP1602Philosophical and ethical basics of nursing3
SSHP1603Basics of evidence based practice2
SSHP1700Hoitotyön kliiniset perusteet10
SSHP1701Hoitotyön kliininen perusosaaminen5
SSHP1702Vanhusten hoitotyö2
SSHP1703Ihmisen liikkumisen tukeminen1
SSHP1704Ensiapu ja poikkeusolot2
SSHP1800Turvallinen lääkehoito10
SSHP1801Matematiikan perusteet1
SSHP1802Lääkehoidon perusosaaminen4
SSHP1803Farmakologia2
SSHP1804Lääkehoidon osaamisen syventäminen3
SSHP1900Kliininen hoitotyö I15
SSHP1901Sisätautien hoitotyö4
SSHP1902Anatomia ja fysiologia II2
SSHP1903Sisätaudit1
SSHP1904Geriatria1
SSHP1905Dietetiikka1
SSHP1906Mielenterveys- ja kriisihoitotyö2
SSHP1907Päihdetyö2
SSHP1908Kliininen psykologia1
SSHP1909Psykiatria1
SSHP2000Tutkimus- ja kehittämisosaaminen10
SSHP2001Hoitotyön tutkimus ja kehittäminen I4
SSHP2002Hoitotyön tutkimus ja kehittäminen II2
SSHP2003Hoitotyön tutkimus ja kehittäminen III2
SSHP2004Tutkimusviestintä2
SSHP2100Kliininen hoitotyö II15
SSHP2101Kirurginen hoitotyö5
SSHP2102Perioperatiivinen hoitotyö3
SSHP2103Kirurgia ja gynekologia1
SSHP2104Anestesiologia1
SSHP2106Lasten ja nuorten hoitotyö4
SSHP2105Pediatria1
 
SSHS0000SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT10
SSHA0900Hoitotyön suuntaavat ammattiopinnot
SSHA0901Hoitotyön johtaminen2
SSHA0902Asiantuntijuus akuuttihoitotyössä8
SSHA0903Asiantuntijuus perioperatiivisessa hoitotyössä8
SSHA0904Asiantuntijuus psykiatrisessa hoitotyössä8
SSHA0905Asiantuntijuus lasten ja nuorten hoitotyössä8
 
SSHV0001VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT4
 
SSHH0000HARJOITTELU75
SSHH0001Kliiniseen hoitotyöhön perehtyminen1010
SSHH0005Kliinisessä hoitotyötyössä kehittyminen26
SSHH0005ASisätautien hoitotyön harjoittelu10
SSHH0002BMielenterveystyön harjoittelu10
SSHH0005BKotisairaanhoidon harjoittelu6
SSHH0006Kliinisessä hoitotyötyössä edistyminen19
SSHH0006AKirurgisen ja perioperatiivisen hoitotyön harjoittelu12
SSHH0003BLasten, äitiyshuollon ja naisen hoitotyön harjoittelu7
SSHH0004Kliinisen hoitotyön osaamisen syventäminen20
 
SSHO0000OPINNÄYTETYÖ15
SSHO0001Opinnäytetyö
SSHO0011Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen5
SSHO0012Opinnäytetyön toteutus5
SSHO0013Opinnäytetyön raportointi, esitys ja kypsyysnäyte5