VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Päihde-, mielenterveys- ja väkivaltatyön syventävät opinnot (SAVA0105) > 2021-2022

Päihde-, mielenterveys- ja väkivaltatyön syventävät opinnot

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAVA0105
OPS: SA 2018V / 2019
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2021 / 2021-2022)
Lukukausi: Kevät / Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Häyry, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002SA2019-3A, SA2019-3B1.8.2021 – 31.7.2022Outi VekaraSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- syventää osaamistaan päihde-, mielenterveys- ja väkivaltatyössä ja osallistuu alan kehittämistyöhön.
- Hallitsee palvelujärjestelmän ja tutustuu kansallisiin linjauksiin ja ohjelmiin.
- Osaa tukea ja arvioida asiakkaan osallisuutta tämän omassa kuntoutusprosessissaan

Opiskelijan työmäärä

Opettajan jakson alussa ilmoittama työmäärä

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Sisältö

Päihde- ja mielenterveystyön haasteet yhteiskunnassa ja sosiaalialalla. Alan ajankohtainen kehittämistyö ja yhteiskunnallisen integraation edistäminen.
• Päihde- ja mielenterveystyön kansalliset linjaukset ja paikalliset suunnitelmat; politiikka
• Palvelujärjestelmä/palvelutarpeet
• Lainsäädäntö
• Asiakkaiden osallisuus

Aluevaikuttavuus

Kehittää osaamista toimia päihde-, mielenterveys- ja väkivaltatyössä alueellisesti

Kansainvälisyys

Kehittää osaamista toimia päihde-, mielenterveys- ja väkivaltatyössä globaalisti

Opiskelumateriaali

Opettajan jakson alussa ilmoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opettajan jakson alussa ilmoittamat menetelmät

Arviointikriteerit

Taso 5: Opiskelija osaa
- organisoida, toteuttaa ja arvioida kehittämisprojektin, joka edistää päihde- ja mielenterveystyön kehityksen ja palvelujen käyttäjien tilanteen.
- suunnitella, arvioida, perustella ja kehittää omaa toimintaansa ja ammatillista kasvuaan.
- toimia vastuullisesti ja ammattieettisesti koko kehittämisprojektityön aikana.
Taso 3: Opiskelija
- syventää tietämystään päihde- ja mielenterveysongelmista kehittämisprojektissa.
- osaa arvioida tietämykseensä perustuen projektin toteutusta ja omaa ammatillista kasvuaan
- osaa valita ja soveltaa malleja kriittisesti ja asiakaslähtöisesti käytännön kehittämistoiminnassa.
Taso 1: Opiskelija
- tietää päihde- ja mielenterveystyön palvelurakenteen ja osaa käyttää alan tietoperusta laaja-alaisesti eri tilanteissa..
- osallistuu kehittämisprojektiin ja osaa käyttää malleja asiakaslähtöisesti käytännön kehittämistoiminnassa.

Arviointimenetelmät

Opettajan jakson alussa ilmoittamat arviointimenetelmät


Takaisin