VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2024V > Vuosi 4 > Ohjaus- ja valvontajärjestelmät (ST00BJ22)

Ohjaus- ja valvontajärjestelmät

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ST00BJ22
OPS: SAT 2024V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2027-2028)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää prosessiautomaatiojärjestelmien rakennevaihtoehdot sekä perustoiminnot. Opiskelija ymmärtää erityyppisten toimilaitteiden ohjausperiaatteet sekä osaa suunnitella niille tyyppilohkot ja valvomoesitykset. Opiskelija osaa suunnitella kokonaisuuksia hyödyntäen tyyppiratkaisuja.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ohjelmoinnin perusteet, Ohjelmoitavat logiikat.

Sisältö

Automaatiojärjestelmien rakenne ja perustoiminnot, toimilaitteiden ohjausperiaatteet ja tyyppiratkaisujen suunnittelu, hälytys- ja tapahtumakäsittely, kriteeriohjaukset ja lukitukset, PLC – valvomokommunikoinnin määrittely, prosessikaavio- ja piirinäyttöjen suunnittelu.

Opiskelumateriaali

Opettajan toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

PC-luokka- ja laboratorio-opetus sekä itsenäisesti suoritettavat tietokoneharjoitukset.

Arviointikriteerit

5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä.
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Tentti tai aihepiirikokeet, harjoitustyöt ja laboratorioharjoitukset, tuntiaktiivisuus.


Takaisin