VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2024V > Vuosi 4 > AMK-opinnäytetyö, päätösvaihe (OP00BO49)

AMK-opinnäytetyö, päätösvaihe

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: OP00BO49
OPS: SAT 2024V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2027-2028)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 6 op
Vastuuopettaja: Rajala, Päivi
Opetuskieli: Suomi

Sisältö

Opinnäytetyön päätösvaiheessa tuloksien analysointi voi vielä jatkua, kirjoitetaan johtopäätökset ja pohdinta. Vaiheessa viimeistellään työn muut osuudet ja opinnäytetyön ulkoasu. Päätösvaiheessa kirjoitetaan tiivistelmät, kypsyysnäyte ja viimeistellään tekstiä kielenohjaajan ohjeiden mukaan.


Takaisin