VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2024V > Vuosi 4 > Sähköjärjestelmien simulointi (IST6006)

Sähköjärjestelmien simulointi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST6006
OPS: SAT 2024V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2027-2028)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Västi, Mikko
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy sähköjärjestelmän mallintamisen menetelmiin ja malleilla suoritettaviin simulointeihin. Opiskelija oppii käyttämään transienttisimulointiohjelmistoa sekä tutustuu sen ominaisuuksiin ja käyttöön sähköisten ilmiöiden analysoinnissa. Opiskelija oppii tieteellisen raportoinnin käytänteitä ja vertaisarviointia.

Opiskelijan työmäärä

81 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 30 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Muutosilmiöt ja taajuusanalyysi, Sähkölaitostekniikka, Teollisuuden ja voimalaitoksen sähköjärjestelmät, Moottorikäyttöjen ohjaus ja suojaus.

Sisältö

Simulointiharjoituksia tekemällä tutustutaan sähköverkon, muuntajien, generaattoreiden sekä moottoreiden toimintaan muutostilanteissa. Harjoitustöinä mallinnetaan suppeita järjestelmiä ja simuloidaan niiden käyttäytymistä. Tieteellisiä raportteja kirjoitetaan simulaatioiden perusteella.

Opiskelumateriaali

Kimmo Kauhaniemi, Olavi Mäkinen: PSCAD simulointiohjelma - Käytön perusteet, Opettajan keräämä aineisto.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Teoriaopetus, PC-luokkaharjoituksia.

Arviointikriteerit

Opiskelija osaa:
5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä,
3: osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä,
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Tentti tai aihepiirikokeet, harjoitustyöt.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin