VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2024V > Vuosi 4 > Sähköturvallisuustutkinto (S1) (IST6005)

Sähköturvallisuustutkinto (S1)

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST6005
OPS: SAT 2024V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2027-2028)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Vuorinen, Jarkko
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija saavuttaa valmiudet osallistua TUKESin järjestämään valtakunnalliseen sähköturvallisuustutkintoon (S1). Tutkinto kuuluu yhtenä osana sähkötöiden johtajan pätevyysvaatimuksiin.

Opiskelijan työmäärä

54 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 20 h.

Sisältö

Kurssilla käsitellään laajasti sähkönjakelujärjestelmien suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät standardit, ohjeet ja viranomaismääräykset. Opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus osallistua valtakunnalliseen sähköturvallisuustutkintoon. TUKES perii tutkintoon osallistumisesta n. 50 euron tutkintomaksun, jonka opiskelija joutuu maksamaan. Opiskelija voi kurssin läpäistyään saada TUKESin antaman S1-tutkintotodistuksen.

Opiskelumateriaali

TUKES-ohje S5-10 määrittelee vuosittain materiaalin.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Ohjattu tutustuminen aikaisempien tenttien tehtäviin. Aiempien tenttitehtävien tyyppisten harjoitusten ratkaisemista, jotta valtakunnallinen tentti on mahdollista läpäistä.

Arviointikriteerit

5: osaa yhdistää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä eri asiayhteyksissä.
3: osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Valtakunnallinen sähköturvallisuustutkinto (S1).


Takaisin