VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2023 > Vuosi 4 > Akkuarvoketju (TT00BI96)

Akkuarvoketju

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TT00BI96
OPS: SAT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2026-2027)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelijalla on laaja kokonaiskuva koko akkuarvoketjusta. Hän ymmärtää arvoketjun rakentamisesta ja sen kriittisistä vaiheista sekä ymmärtää liiketoimintamallit arvoketjun sisällä.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Akkuteknologian perusteet.

Sisältö

Esittelyjä eri akkuarvoketjun osista: kaivos, jalostus, lähtöaineiden ja aktiivisten materiaalien valmistus, akkukennojen valmistus ja kokoonpano, sähkökemiallinen karakterisointi ja testaus, logistiikka, käyttökohteet, ekonomia, uudelleen käyttö ja kierrätys muodostaen täydellisen kiertotalouden. Arvoketjun hallinta ja energiavarastojen liiketoimintamahdollisuudet.

Opiskelumateriaali

Opettajan toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus, harjoitukset, verkko-opiskelu ja itsenäisesti suoritettavat harjoitukset.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija pystyy luovaan ongelmanratkaisuun lähes kaikissa opintojakson sisältöön liittyvissä tehtävissä.
Arvosana 3: Opiskelija kykenee ratkaisemaan opintojakson keskeisiin sisältöihin liittyviä soveltavia tehtäviä.
Arvosana 1: Opiskelija osaa ratkaista opintojakson keskeisiin sisältöihin liittyviä perustehtäviä.

Arviointimenetelmät

Opettajan arvio, harjoitustehtävät, tentti.

Lisätietoja

Juho.Heiska@vamk.fi


Takaisin