VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2023 > Vuosi 4 > Digitaalinen sähköasemaprojekti (ST00BJ18)

Digitaalinen sähköasemaprojekti

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ST00BJ18
OPS: SAT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2026-2027)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Koski, Jari
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa rakentaa sähköaseman valvomo käytönvalvontajärjestelmään ja yhdistämään sen fyysiseen prosessilaitteeseen. Opiskelija rakentaa väyläpohjaiset lukitussignaalit sähköaseman sisäiseen kommunikaatioon. Opiskelija tutustuu virtualisoituihin järjestelmiin. Opiskelija syventää osaamistaan sähkönjakelujärjestelmien kommunikaatioon. Opiskelija tutustuu redundanttiseen tietoliikennejärjestelmään.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Datasiirto ja logiikkasuunnittelu, Sähkönjakeluverkkojen suunnittelu ja automaatio, Sähköjärjestelmien suojaus.

Sisältö

Käytönvalvontajärjestelmä ja sähköaseman välinen kommunikaatio, sähköaseman sisäinen kommunikaatio, virtualisaatiot modernissa sähköjärjestelmässä, redundanttinen tietoliikennejärjestelmä.

Opiskelumateriaali

Opettajan keräämä aineisto.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Teoriaopetus, PC-luokkaharjoituksia, laboratorioharjoituksia.

Arviointikriteerit

Opiskelija osaa:
5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä,
3: osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä,
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Harjoitustyöt, tuntiaktiivisuus.


Takaisin