VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2023 > Vuosi 3 > Nuorisotyö (SA00BC86)

Nuorisotyö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SA00BC86
OPS: SA 2023
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Weber, Susanna
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy nuoruuteen elämänvaiheena ja tiedostaa nuoruuteen liittyviä erityispiirteitä
Opiskelija tuntee nuorisotyön historian ja nuorisotyön sijoittumisen tämän päivän yhteiskuntaan.
Opiskelija tutustuu ajankohtaisiin nuorisotyön työmenetelmiin ja toimintatapoihin
Opiskelija perehtyy osallisuuden ja nuorisopolitiikan merkitykseen työtä ohjaavana tekijänä
Opiskelija ymmärtää moniammatillisuuden ja verkostoitumisen merkityksen nuorisotyössä

Opiskelijan työmäärä

5x27h=135h

Sisältö

Nuoruus elämänvaiheena
Nuorisotyön yhteiskunnallinen merkitys, tehtävät ja tavoitteet.
Nuorisotyön tehtävät, muodot ja menetelmät.
Nuorten sosiaalinen vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen
Nuorten osallisuus ja aktiivinen kansalaisuus
Nuorisolaki ja -politiikka

Opiskelumateriaali

Opettajan jakama materiaali.

Arviointikriteerit

Taso 1
Opiskelija ymmärtää nuorisotyön yhteiskunnallisen merkityksen ja tunnistaa nuorisotyön keskeiset työmenetelmät ja tavoitteet.

Taso 3
Opiskelija osaa vahvistaa nuoristotyön yhteiskunnallista merkitystä. Opiskelija ymmärtää nuorisotyön menetelmiä ja osaa toteuttaa nuorisotyötä moniammatillisesti.

Taso 5
Opiskelija osaa toimia ja kehittää nuorisotyötä moniammatillisesti. Opiskelija tiedostaa osallisuuden merkityksen nuoren elämässä ja ymmärtää sen yhteiskunnallisen merkityksen. Opiskelija ymmärtää nuorisotyön teoriaa ja osaa kehittää osaamistaan sen avulla.

Lisätietoja

Opiskelija antaa opintojaksosta palautetta Spark- järjestelmän kautta.


Takaisin