VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2023 > Vuosi 3 > Vammaistyön syventävät opinnot (SA00BC85)

Vammaistyön syventävät opinnot

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SA00BC85
OPS: SA 2023
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Järvelä, Tiina
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
-­ edistää vammaisen henkilön osallisuutta erilaisilla työmenetelmillä
- hyödyntää työssään uusinta tutkimustietoa
-­ ymmärtää vammaispolitiikan merkityksen
- tutustuu keskeisimpiin vammaisjärjestöihin

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 81 tuntia, josta 33 tuntia luentoja.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Perus- ja aineopinnot

Sisältö

Opiskelija
- tutustuu vammaispolitiikkaan paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti
- perehtyy osallisuutta lisääviin työmenetelmiin
- tutustuu vammaistyön tutkimukseen ja työmenetelmien tutkimukselliseen perustaan
- opiskelija perehtyy yhteen vajaakuntoisuuden muotoon ja laatii siitä esityksen
- opiskelija suunnittelee ja toteuttaa viriketoimintaa opintojakson aikana

Aluevaikuttavuus

Ajankohtaisten uudistusten soveltaminen kentällä, tutkimus.

Kansainvälisyys

Kansainvälinen vammaispolitiikka.

Opiskelumateriaali

Tutkimusaiheeseen liittyvä ajankohtainen materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Orientoivia luentoja, kenttätutkimus

Arviointikriteerit

Taso 1-2: Opiskelija
¬ ymmärtää vammaispolitiikan merkityksen vammaispalveluissa ja osaa käyttää työmenetelmiä itsenäisesti, asiantuntevasti ja asiakaslähtöisesti Opiskelija ymmärtää osallisuuden merkityksen.

Taso 3-4: Opiskelija osaa
¬ soveltaa vammaispoliittisia linjauksia sekä muuta tietoa laaja-alaisesti ja asiantuntevasti osallisuuden tukemisessa. Menetelmien käyttö perustuu kriittisen harkintaan.

Taso 5: Opiskelija osaa
¬ analysoida, arvioida ja toteuttaa osallisuutta tukevaa toimintaa asianmukaisilla työmenetelmillä asiakaslähtöisesti ja vammaispoliittisten linjausten mukaisesti.

Arviointimenetelmät

Yksilöllisesti tai pareittain tehty kirjallinen raportti

Lisätietoja

Opiskelija antaa opintojaksosta palautetta Spark- järjestelmän kautta.


Takaisin