VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2023 > Vuosi 3 > Oppilashuoltotyö (SA00BC84)

Oppilashuoltotyö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SA00BC84
OPS: SA 2023
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Weber, Susanna
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää koulun oppilashuoltotyön tavoitteet ja toimintaa ohjaavat lait ja säädökset.
Opiskelija ymmärtää ­oppilashuoltotyön kentän esikoulusta II asteelle.
Opiskelija ymmärtää oppilas- ja opiskelijalähtöisyyden oppilashuoltotyössä.
Opiskelija osaa ­ soveltaa yksilöllistä ja yhteisöllistä opiskelijahuoltoa.
Opiskelija osaa toimia, arvioida ja kehittää oppilashuoltotyötä moniammatillisesti.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27h = 135h

Sisältö

Oppilashuollon palvelujärjestelmä ja suunnitelmat
Oppilashuoltotyö esikoulusta II asteelle
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
Yksilöllinen oppilashuolto - yhteisöllinen oppilashuolto
Monialainen oppilashuolto

Opiskelumateriaali

Opettajan jakama materiaali.

Arviointikriteerit

Taso 1
Opiskelija tuntee opiskelijahuollon palvelujärjestelmän, lait ja säädökset. Opiskelija tunnistaa opiskelijahuoltotyön keskeiset tavoitteet.

Taso 3
Opiskelija tuntee opiskelijahuoltotyön kokonaisuuden ja osaa edistää sen toimintaa moniammatillisesti.

Taso 5
Opiskelija ymmärtää oppilashuoltotyön kokonaisuuden ja osaa kehittää sitä moniammatillisesti. Opiskelija ymmärtää teoriaa ja osaa kehittää osaamistaan sen avulla.

Lisätietoja

Opiskelija antaa opintojaksosta palautetta Spark- järjestelmän kautta.


Takaisin