VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2023 > Vuosi 2 > Asiakas- ja palveluohjaus & asiakasturvallisuus (SA00BC79)

Asiakas- ja palveluohjaus & asiakasturvallisuus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SA00BC79
OPS: SA 2023
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Weber, Susanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3006SA2023-2A1.8.2024 – 20.12.2024Heidi BlomSuomi1.8.2024 – 6.9.2024
3007SA2023-2B1.8.2024 – 20.12.2024Heidi BlomSuomi1.8.2024 – 6.9.2024

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa työskennellä tavoitteellisesti asiakas- ja palveluohjauksessa.
Opiskelija ymmärtää asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat ja teoreettiset määritelmät sekä tuntee asiakkaan oikeudet ja oikeusturvan.
Opiskelija hallitsee asiakas- ja palveluohjaamisen prosessin.
Opiskelija perehtyy asiakasturvallisuuteen ja ymmärtää sen merkityksen asiakas- ja palveluohjauksessa.
Opiskelija tuntee sosiaalihuollon työkentän ja lainsäädännön.
Opiskelija perehtyy digitaaliseen asiakastyöhön ja tietosuojaan.

Opiskelijan työmäärä

4 x 27 h

Sisältö

Asiakas- ja palveluohjaus
* asiakas- ja palveluohjauksen määritelmä
* asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus asiakastilanteissa
* asiakkaan subjektiivinen asiantuntijuus
* asiakasprosessi: alkukartoitus, asiakassuunnitelma ja dokumentointi
* moniammatillisuus ja verkostotyö
* asiakastyön vaikuttavuus

Asiakasturvallisuus
* palveluiden turvallinen järjestäminen, tuottaminen ja toteuttaminen
* laaja-alainen sosiaalihuolto
* asiakasturvallisuus sosiaalihuollon lainsäädännössä
* asiakkaan hyvä kohtelu, asiakkaan oikeudet ja oikeusturva
* tietosuoja
* asiakastyöhön liittyvät sähköiset palvelut ja digitaalisuus

Opiskelumateriaali

Opettajan jakama materiaali.

Arviointikriteerit

Taso 1
Opiskelija tunnistaa asiakas- ja palveluohjauksen prosessin, ymmärtää asiakasturvallisuuden merkityksen ja osaa ottaa ne huomioon toiminnassaan.

Taso 3
Opiskelija ymmärtää asiakasturvallisuuden ja sen merkityksen asiakas- ja palveluohjauksessa. Opiskelija edistää toiminallaan asiakasturvallisuutta työssään.

Taso 5
Opiskelija osaa toimia ja kehittää asiakas- ja palveluohjaustyötä moniammatillisesti. Opiskelija ymmärtää teoriaa ja osaa kehittää omaa osaamistaan sen avulla.

Lisätietoja

Opiskelija antaa opintojaksosta palautetta Spark- järjestelmän kautta.


Takaisin