VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2023 > Vuosi 3 > Työ, työllisyys ja työllistymisen edistäminen (SA00BC71)

Työ, työllisyys ja työllistymisen edistäminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SA00BC71
OPS: SA 2023
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Blom, Heidi
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opintojakson osaamistavoitteet:

Opiskelija ymmärtää ja hahmottaa suomalaisen työvoimapolitiikan.
Opiskelija osaa arvioida ja analysoida työvoimapolitiikan mahdollisuuksia ja merkitystä ihmisen hyvinvoinnin edistäjänä.

Opiskelijan työmäärä

3op x 27h = 81h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Yhteiskunta- ja palvelujärjestelmäosaaminen

Sisältö

Opintojakson sisältö:

Työvoimapolitiikan käsitteet ja perusteet, toimintajärjestelmät ja aktiivinen työvoimapolitiikka.
Työllisyys.
Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut.
Työllistymistä edistä monialainen yhteispalvelu eli TYP-toimintamalli.
Uusimmat työllistymistä parantavat hankkeet.
Työvoimapolitikan uudet haasteet ja kehittämistarpeet

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia työllisyyden kentällä Pohjanmaalla.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan myöhemmin.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus / Etäopetus
Luennot
Pienryhmätyöskentely
Itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit

Taso 5
Opiskelija kykenee arvioimaan ja analysoimaan työvoimapolitiikan merkitystä sosiaalialan näkökulmasta laajasti hyvinvoinnin edistäjänä.

Taso 3
Opiskelija osaa soveltaa tietämystään työvoimapolitiikasta suppeasti.

Taso 1
Opiskelija muistaa ja ymmärtää työvoimapolitiikan merkityksen suomalaisessa yhteiskunnassa.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Lisätietoja

Opintojaksopalaute annetaan SPARK-ohjelman kautta.


Takaisin