VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2023 > Vuosi 2 > Päihde-, mielenterveys- ja väkivaltatyö (SA00BC69)

Päihde-, mielenterveys- ja väkivaltatyö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SA00BC69
OPS: SA 2023
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 6 op
Vastuuopettaja: Björninen, Karina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3005SA2022V-23K1.8.2024 – 15.12.2024Karina BjörninenSuomi1.8.2024 – 6.9.2024
3006SA2023-2A1.1.2025 – 31.5.2025Karina BjörninenSuomi 
3007SA2023-2B1.1.2025 – 31.5.2025Karina BjörninenSuomi 

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisimmät mielenterveys- päihde- ja väkivaltaongelmat sekä psykiatriset sairaudet lisäksi niiden tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen.
Opiskelija osaa kohdata ja ylläpitää hoidollista vuorovaikutusta mielenterveys-, päihde- ja väkivaltaongelmista kärsivän henkilön ja hänen läheisensä kanssa eri palveluympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi, hoitavasti ja kuntouttavasti.
Opiskelija tunnistaa asiakkaan avun, hoidon ja tuen tarpeen sekä osaa yhteistyössä moniammatillisen työryhmän kanssa suunnitella, toteuttaa ja arvioida mielenterveys- ja päihde- sekä väkivaltaongelmista kärsivän asiakkaan hoitotyötä.
Osaa tukea akuutissa kriisissä olevaa asiakasta.
Opiskelija toimii asiakastyötä ohjaavien säädösten, eettisten ohjeiden ja periaatteiden mukaisesti.
Opiskelija osaa ohjata asiakkaita tarkoituksenmukaisiin palveluihin.

Sisältö

Perustiedot keskeisimmistä mielenterveysongelmista, psykiatrisista sairauksista, niiden tutkimuksesta ja hoidosta.
Perustiedot väkivallan ilmenemismuodoista ja päihteistä.
Keskeiset vaikuttavat varhaisen puuttumisen ja hoito- sekä kuntoutusmenetelmät mielenterveys-, päihde ja väkivaltatyössä.
Akuutti kriisi ja sen hoito. Mielenterveys-, väkivalta- ja päihdetyötä ohjaavat keskeiset säädökset ja arvoperusta.
Mielenterveys-, päihde- ja väkivaltatyön palvelujärjestelmä.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, opetuskeskustelut, seminaariluonteinen opiskelu, opintokäynnit, itsenäinen opiskelu

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi (0-5), opetukseen osallistuminen, tehtävien hyväksytty suorittaminen.


Takaisin