VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2023 > Vuosi 2 > Ammatillinen kasvu II: ammattiin kasvaminen (SA00BC53)

Ammatillinen kasvu II: ammattiin kasvaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SA00BC53
OPS: SA 2023
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 1 op
Vastuuopettaja: Blom, Heidi
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

tunnistaa ja arvioida omaa ammatillista kasvua ja kehitystä
vahvistaa omaa ammatillista itsetuntemustaan sekä vuorovaikutus ja tunnetaitojaan
kehittää omia ammatillisia vuorovaikutustaitojaan toimiessaan erilaisissa asiakastilanteissa osana monialaista työyhteisöä
huomioida työntekijöiden ja erilaisten työyhteisöjen näkökulman

Portfoliotyöskentelyn painopisteenä työntekijä- ja työyhteisönäkökulma.

Opiskelijan työmäärä

1 op x 27h = 27h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ammatillinen kasvu I

Sisältö

Sisältö:
Edulab, sähköiset portfoliomahdollisuudet

Kompetenssit: Asiakastyön osaaminen sekä Sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen
Painopiste: Työntekijä- ja työyhteisönäkökulma
Ammatillinen kehittyminen
Vuorovaikutus- ja tunnetaidot
Ryhmätyötaidot / ryhmässä toimiminen
Moniammatillisuus
VAMK strategia 2030: Avoimuus

Aluevaikuttavuus

Alueen toimijoiden huomioon ottaminen suhteessa omaan ammatilliseen kasvuun.

Kansainvälisyys

Oman ammatillisen kasvun liittäminen monikulttuuriseen ja kansainväliseen toimintaympäristöön.

Opiskelumateriaali

Helminen, Jari (2016). Sosiaaliohjaus -lähtökohtia ja käytäöntöjä. Edita. Helsinki.
Raatikainen, Eija, Rahikka Anne, Saarnio Tuula & Vepsä Päivi (2019). Ammattina sosionomi. Sanoma Pro Oy, Helsinki.
Arvo, arki ja etiikka. Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet, Talentia 2017, linkki: https://talentia.e-julkaisu.com/2017/eettiset-ohjeet/docs/Talentia_Etiikkaopas_2017.pdf
Kaarina Ranne, Anne Sankari, Tuula Rouhiainen-Valo & Tuula Ruusunen (toim.) 2005: Sosiaalipedagoginen ammatillisuus. Madsenin kukasta toiminnan tulppaaniksi. Linkki:https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/16533/Sosiaalipedagoginen_ammatillisuus.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Hirvonen, Johanna, Niiranen-Linkama Päivi & Saksio Mauno (toim) 2015. Sosionomit asiakastyön kentillä. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Linkk: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/97130/URNISBN9789515885111.pdf?sequence=1
Opettajan muu ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus / Etäopetus
Luennot
Pienryhmätyöskentely
Itsenäinen opiskelu
Työelämäedustajan asiantuntijaluento
Reflektio portfolion avulla.

Arviointikriteerit

Hyväksytty / hylätty

Opiskelija
osaa toimia luontevasti erilaisissa asiakastilanteissa.
osaa soveltaa osaamistaan erilaisissa työelämän tilanteissa.

Opiskelijan henkilökohtaisen portfolion edistyminen.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen ja tehtävien suorittaminen. Arviointi hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Opintojaksopalaute annetaan SPARK-ohjelman kautta.


Takaisin