VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2020V > Vuosi 2 > Päihde-, mielenterveys- ja väkivaltatyö (SAPA0401)

Päihde-, mielenterveys- ja väkivaltatyö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0401
OPS: SA 2020V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2022)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 6 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
­- jäsentää hyvinvointipolitiikan osa-alueista päihde- ja mielenterveyspolitiikan sekä väkivaltaproblematiikan kytkennän.
­- tuntee päihde-, mielenterveys- ja väkivaltaongelmien ulottuvuudet ja vaikutukset yksilöön ja lähiomaisiin ja tuntee yleisimmät toimintamallit ja palvelujärjestelmien rakenteet.
­- voimavaralähtöisen työskentelytavan

Sisältö

Riippuvuuden ja läheisriippuvuuden ulottuvuudet ja vaikutukset, riskitekijät.
* Mielenterveys – mielenterveysongelmien ulottuvuudet ja vaikutukset, riskitekijät.
* Päihde- ja mielenterveyspolitiikka.
* Lähisuhdeväkivallan ilmenemismuodot, vaikutukset ja ongelman tunnistaminen.
* Kaikkien alojen lainsäädäntö (tärkeimmät kohdat) ja palvelujärjestelmät.
* Työmenetelmiä/tapoja; mini-interventio, motivoiva haastattelu/keskustelu, ambitioportaat,
kriisityö, uhrin, silminnäkijän ja väkivallan tekijän kohtaaminen ja heidän kanssaan työskentely, puheeksi ottaminen.

Arviointikriteerit

Taso 5: Opiskelija osaa
­- soveltaa alan tietoperustaa asiantuntevasti, ymmärtää opintojakson aihealueisiin kuuluvan hyvinvointipolitiikan, niihin kuuluvat palvelujärjestelmät ja osa-alueiden keskinäiset kytkennät.
­- asiakaslähtöisesti ohjata palvelujen piiriin, soveltaa työmenetelmiä ja edistää tavoitteellista toimintaa perustellen annetussa tehtävässä ratkaisunsa.

Taso 3: Opiskelija osaa
­- hakea tietoa eri lähteistä ja soveltaa sitä annetun tehtävän ratkaisemiseksi.
­- Toimii luontevasti vuorovaikutustilanteessa ja ryhmän jäsenenä, kykenee ohjaamaan palvelun piiriin ja perustelemaan ratkaisunsa.
­- Ymmärtää ongelma-alueiden vaikutukset yksilöön ja läheisiin ja osaa toimia vastuullisesti ja harkitusti ottaen ammattietiikka ja vastuuperiaatteet huomioon.

Taso 1: Opiskelija
­- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan, tietää tärkeimmät päihde-, mielenterveys- ja väkivaltatyön palveluperiaatteet ja työmenetelmät, uskaltaa ottaa vuorovaikutustilanteessa huolensa puheeksi.


Takaisin