VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2020V > ASIAKASRYHMÄKOHTAINEN OSAAMINEN (SA2020V-1005)

ASIAKASRYHMÄKOHTAINEN OSAAMINEN

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SA2020V-1005
OPS: SA 2020V
Taso: Sosionomi (AMK)
Laajuus: 19 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:

* keskeisten sosiaalialan asiakasryhmien asiakkaiden erityistarpeet ja soveltaa niihin liittyviä keskeisiä työmenetelmiä

* englannin kielen ammatillisen kielitaidon perusteet


Takaisin