VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2019 > Vuosi 2 > Asiakastyö ryhmissä ja yhteisöissä (SAPA0506)

Asiakastyö ryhmissä ja yhteisöissä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0506
OPS: SA 2019
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2020-2021)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Häyry, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001SA2019-2A24.8.2020 – 20.12.2020Heli HuhtaSuomi17.8.2020 – 11.9.2020
3002SA2019-2B24.8.2020 – 20.12.2020Heli HuhtaSuomi17.8.2020 – 11.9.2020

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hyödyntää ryhmämuotoista työtä sosiaalialan asiakastyössä asiakaslähtöisesti.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on yhteensä 104 tuntia, josta luentoja ja harjoituksia 44 tuntia.

Sisältö

- moniammatillisuus
- konkreettinen yhteistyö terveysalan opiskelijoiden kanssa
• yhteisötyö
• sosiokulttuurinen työ ( sosiaalityön, taiteen ja toimintatutkimuksen yhdistäminen)
• sosiaalinen sirkus
• yhteisödraama ja muut toiminnalliset menetelmät
• ryhmän ohjaajan osaaminen
• ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ohjaaminen
• ryhmä sosiaalityön menetelmänä
• vertaisryhmän merkitys asiakastyössä
• asiakasryhmän ohjaaminen käytännössä yhteistyössä työelämän kanssa

Aluevaikuttavuus

Työmentelmien soveltaminen alueen työyhteisöissä

Opiskelumateriaali

Niemistö, R. 2002. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot.
Roivanen, I. & Nylund, M. & Korkiamäki, R. & Raitakari, S. (Toim.) Yhteisöt ja sosiaalityö. PS-Kustannus. 2008
Seikkula, J.& Arnkil, T. 2009. Dialoginen verkostotyö.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja ryhmätyöt

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija osaa
- toimia ryhmän jäsenenä annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi

Taso 3: Opiskelija osaa
- koordinoida ja edistää ryhmän tavoitteellista toimintaa

Taso 5: Opiskelija osaa
- toimia vastuullisesti ja itsenäisesti ryhmässä sekä johtaa ja kehittää ryhmän toimintaa tavoitteellisesti.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen harjoitustunneille, kirjallinen raportti


Takaisin