VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2019 > Vuosi 2 > Ennaltaehkäisevä lapsiperhetyö- ja lastensuojelu (SAPA0402)

Ennaltaehkäisevä lapsiperhetyö- ja lastensuojelu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0402
OPS: SA 2019
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2020-2021)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Häyry, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001SA2019-2A4.1.2021 – 20.6.2021Heli HuhtaSuomi17.8.2020 – 10.1.2021
3002SA2019-2B4.1.2021 – 20.6.2021Heli HuhtaSuomi17.8.2020 – 10.1.2021
3003SA2018V-23K24.8.2020 – 20.12.2020Heli HuhtaSuomi17.8.2020 – 11.9.2020

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2022-2023.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
− perehtyy lastensuojelun peruskäsitteisiin sekä toimintaa ohjaaviin toimintaohjeisiin sekä lainsäädäntöön.
− tuntee lastensuojelun ja ennaltaehkäisevän lapsiperhetyön palvelurakenteita.
− sisäistää perhetyön prosessin vaiheet ja saa valmiuksia työskennellä erilaisten perheiden kanssa huomioiden toiminnassaan perheiden erityistarpeet.
− tuntee asiakastyön menetelmiä ja osaa tarkastella perheiden tilanteita ennaltaehkäisevän työn näkökulmasta.

Sisältö

Perhetyö, perhetyön prosessi
Ennaltaehkäisevä työ peruspalveluissa
Lasten suojelu ja lastensuojelu
Huolen puheeksi ottaminen, huolen vyöhykkeet
Lastensuojelulaki
Lastensuojeluilmoitus
Avohuollon tukitoimet

Opiskelumateriaali

1. Saastamoinen, K. Lapsen suojelu. Viranomaisten ja muiden toimijoiden välisenä yhteistyönä. Käsikirja arjen toimintaan. 2016. Edita.
2. Rönkkö, L.& Rytkönen, T. Monisäikeinen perhetyö. 2010
3. Lastensuojelun käsikirja. (THL)
4. Muu opettajan määräämä materiaalia

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija
­- on perehtynyt alan teoriaan ja osaa hyödyntää osaamistaan perheiden kanssa tehtävässä työssä.
­- osaa havainnoida perheiden tuen tarpeita.
­- osaa nimetä asiakastyön menetelmiä perhetyössä.
­- ymmärtää perheiden erilaisia tilanteita ja osaa tukea perheen hyvinvointia.

Taso 3: Opiskelija osaa
­- soveltaa alan teoriaa perheiden kanssa tehtävässä työssä.
­- tunnistaa erityisen tuen tarpeita sekä soveltaa joitakin asiakastyön menetelmiä perhetyössä.
­- tarkastella perheiden hyvinvointia ja tukea perheitä erilaisissa tilanteissa.

Taso 5: Opiskelija osaa
­- soveltaa asiantuntevasti alan teoriaa perheiden kanssa tehtävässä työssä.
­- tunnistaa ja arvioida erityisen tuen tarpeita sekä valita ja soveltaa erilaisia asiakastyön menetelmiä ja toteuttaa niitä perhetyössä.
­- tarkastella perheiden hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ja tukea perheitä erilaisissa tilanteissa.


Takaisin