VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2019 > Vuosi 1 > Sosiaalialan viestintä (SAPA0303)

Sosiaalialan viestintä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0303
OPS: SA 2019
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2019-2020)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Kalliokoski, Eija
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
9S-SA-1A6.1.2020 – 24.5.2020Marianne WaltermannSuomi16.12.2019 – 14.1.2020
10S-SA-1B6.1.2020 – 24.5.2020Marianne WaltermannSuomi16.12.2019 – 14.1.2020

Osaamistavoitteet

Opiskelija

* sisäistää viestintäajattelun ja tavoitteellisen viestinnän merkityksen sosiaalialan viestintätilanteissa.
* osaa tuottaa erilaisia opiskelussa ja työelämässä tarvittavia tekstejä.
* hallitsee asiatyylisen kirjoittamisen ja osaa käyttää lähteitä oman tekstinsä tukena.
* pystyy tuottamaan sisällöltään, muodoltaan ja kieleltään tarkoituksenmukaisia työ- ja yhteisöelämän asiakirjoja.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 54 h.

Sisältö

Viestinnän perusteet, sosiaalialan viestintä, asiatyyli, lähdekirjallisuus oman tekstin tukena, tiedottavat asiakirjat ja niiden asemointi, tavoitteiden mukainen kielenkäyttö, oikeakielisyys ja tyyli.

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää osaamistaan työelämän viestintätilainteisiin.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus, ryhmä- ja parityöt, itsenäinen opiskelu, harjoitukset, tentti.

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija osaa

* tunnistaa viestintäajattelun ja tavoitteellisen viestinnän merkityksen.
* toteuttaa mallin mukaisesti oman alansa tavoitteellista viestintää vaihtuvissa tilanteissa.


Taso 3: Opiskelija osaa

* luonnehtia ja ymmärtää viestintäajattelun ja tavoitteellisen viestinnän merkityksen.
* toteuttaa mallin mukaisesti lähes virheittä oman alansa tavoitteellista viestintää vaihtuvissa tilanteissa.


Taso 5: Opiskelija osaa

* analysoida ja arvioida omaa viestintäosaamistaan ja vuorovaikutustaitojaan.
* toteuttaa itsenäisesti ja virheittä oman alansa tavoitteellista viestintää vaihtuvissa tilanteissa.

Arviointimenetelmät

Numeerisesti arvioitava kirjallinen tehtävä ja tentti. Hyväksytysti suoritetut tehtävät.


Takaisin