VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2019 > Vuosi 3 > Sosiaalialan ammattietiikka (SAPA0106)

Sosiaalialan ammattietiikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0106
OPS: SA 2019
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2021-2022)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Bragge, Aira
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003SA2018V-34K1.8.2021 – 31.12.2021Aira BraggeSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3005SA2019-3A, SA2019-3B1.1.2022 – 31.7.2022Aira BraggeSuomi1.12.2021 – 10.1.2022

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2022-2023.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
* sosiaalialan ammattieettiset periaatteet
* hahmottaa eettisen pulmatilanteen ja ratkaista sen Restin eettistä toimintamallia hyödyntäen

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltävät opinnot, kuten Yleinen etiikka (2 op) sekä edeltävä(t)harjoittelu(t) tulee olla suoritettuna.

Sisältö

Sosiaalialan ammattieettiset periaatteet
Eettiset pulmatilanteet ja niiden ratkaiseminen Restin eettistä toimintamallia hyödyntäen

Opiskelumateriaali

Juujärvi Soile, Myyry Liisa & Pesso Kaija. 2007. Eettinen herkkyys ammatillisessa toiminnassa. Helsinki: Tammi. -soveltuvin osin.

Opettajan ilmoittama muu opiskelumateriaali.

Arviointikriteerit

Taso 5 (Erinomainen): Opiskelija osaa keskustella sosiaalialaan liittyvistä eettisistä pulmatilanteista. Opiskelija osaa ratkaista sekä itsenäisesti että yhdessä toisten kanssa sosiaalialan työssä ilmeneviä eettisiä pulmatilanteita. Opiskelija osaa johtaa ja kehittää ryhmän toimintaa tavoitteellisesti.

Taso 3 (Hyvä) - 4 (Erittäin hyvä): Opiskelija osaa pohtia yhdessä toisten kanssa sosiaalialan työhön liittyviä eettisiä pulmatilanteita. Opiskelija osaa ratkaista yhdessä toisten kanssa sosiaalialan työssä ilmeneviä eettisiä pulmatilanteita. Opiskelija osaa koordinoida ja edistää ryhmän tavoitteellista toimintaa.

Taso 1 (Välttävä) - 2 (Tyydyttävä): Opiskelija tietää sosiaalialan työhön vaikuttavat sosiaalialan ammattieettiset periaatteet. Opiskelija osaa pohtia ohjattuna sosiaalialan työhön liittyviä eettisiä pulmatilanteita. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä tavoitteiden saavuttamiseksi.


Takaisin