VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2019 > Vuosi 1 > Ammatillinen kasvu I (SAPA0102)

Ammatillinen kasvu I

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0102
OPS: SA 2019
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2019-2020)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Häyry, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
6S-SA-1VK7.1.2019 – 31.7.2020Aira BraggeSuomi10.12.2018 – 14.1.2019
7S-SA-1A6.1.2020 – 24.5.2020Heidi BlomSuomi16.12.2019 – 14.1.2020
8S-SA-1B2.9.2019 – 22.12.2019Aira Bragge, Kati LångsjöSuomi19.8.2019 – 9.9.2019

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

* käynnistää oman ammatillisen portfoliotyöskentelynsä.

* hyödyntää portfoliota ammatillisen kasvun välineenä ja ymmärtää pitkäjänteisen ammatillisen kasvuprosessin hyödyn.

Portfoliotyöskentelyn painopisteenä yksilön näkökulma.

Sisältö

* Yleisten ja ammatillisten kompetenssien perusteet
* Portfoliotyöskentelyn ohjeistus ja sisältö
* Oman oppimisen reflektointi
* Menetelmäpakin sisällön keräämisen aloitus

Aluevaikuttavuus

Opiskelija selvittää työelämän osaamistarpeita ja ryhtyy rakentamaan omaa osaamistaan tavoitteellisesti.

Kansainvälisyys

Opiskelija kehittää osaamistaan toimiakseen myös kansainvälisillä työkentillä.

Opiskelumateriaali

Helminen, Jari (toim) 2016. Sosiaaliohjaus -lähtökohtia ja käytäntöjä. Edita. Helsinki.

Arviointikriteerit

Hyväksytty / hylätty

Opiskelija osaa

* valita itselleen sopivan portfolio –työskentelytavan
* perustella ja hyödyntää keräämäänsä menetelmätyökalupakkia
* käynnistää saamiensa arviointien pohjalta omaa ammatillista kasvuaan ammattieettisten ja vastuullisten periaatteiden mukaisesti


Takaisin