VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2019 > Vuosi 4

Sosionomikoulutus (SA 2019)

Tutkintonimike: Sosionomi (AMK)
Alku: 1.8.2019
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 4 (2022-2023)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
SAPA0000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT51
SAPA0100AMMATILLISUUDEN KEHITTYMINEN2
SAPA0105Ammatillinen kasvu IVx2
SAPA0300IHMISEN KASVU JA KEHITYS20
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
SAPA0500ASIAKASTYÖN OSAAMINEN29
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
 
SSAV0000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
 
SSAH0000HARJOITTELU18
SSAH0007Syventävä harjoittelux18
 
SSAO0000OPINNÄYTETYÖ15
SA00BB47Opinnäytetyö