VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2018V > Vuosi 2 > Sosiaalialan asiakastyö (SSAH0006)

Sosiaalialan asiakastyö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSAH0006
OPS: SA 2018V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2020)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 18 op
Vastuuopettaja: Niemistö, Riku
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
4S-SA-2A, S-SA-2B11.11.2019 – 16.2.2020Sinikka PalosaariSuomi9.10.2019 – 11.11.2019
5S-SA-2A, S-SA-2B11.11.2019 – 16.2.2020Sinikka PalosaariSuomi9.10.2019 – 11.11.2019
3001SA2019-2A1.8.2020 – 20.6.2021Susanna WeberSuomi17.8.2020 – 10.1.2021
3003SA2018V-23K24.8.2020 – 31.5.2021Susanna WeberSuomi17.8.2020 – 28.2.2021

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opiskelija havainnoi ja soveltaa oppimaansa teoriaa toimintakyvystä ja elämänhallinnasta. Opiskelija harjaantuu asiakasvuorovaikutustaidossa työskentelemään yksilöiden, perheiden ja ryhmien kanssa moniammatillisia verkostoja hyödyntäen. Opiskelija tuntee harjoittelukenttänsä palvelujärjestelmän ja oppii ohjaamaan asiakkaita palvelujärjestelmässä. Opiskelija osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja oppii toimimaan ammatillisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Opiskelijan työmäärä

486 tuntia.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Pääsääntöisesti harjoittelujakso suoritetaan toisena opiskeluvuotena. Aikaisemmat teoriaopinnot ja Sosiaalialan työkentät - harjoittelu on suoritettava ennen tätä harjoittelua.
Harjoittelua ei voi suorittaa AHOT-menettelyllä.

Sisältö

Erilaiset sosiaalialan asiakastyön työkentät, esim. sosiaaliohjaus, lastensuojelu, päihde- ja mielenterveystyö, vanhus- ja vammaispalvelutyö, kuntoutuspalvelut ja järjestötyö.

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää sosiaalialan osaamistaan ensisijaiseti Pohjanmaan alueen työyhteisöissä

Kansainvälisyys

Mahdollisuus kansainväliseen vaihtoon

Opiskelumateriaali

Harjoitteluportaalista löytyvät ohjeet ja tehtävät ja mahdollisesti muu ohjaajan määrittelemä materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Aktiivinen, tavoitteellinen ja ohjattu käytännön harjoittelu sosiaalialan työkentällä.

Arviointikriteerit

Hyväksytty suoritus edellyttää harjoittelun tavoitteiden saavuttamista.

Arviointimenetelmät

Hyväksytysti suoritettu harjoittelu ja harjoittelutehtävä. Suoritusmerkintä.


Takaisin