VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2018V > Vuosi 2 > Vammaistyö (SSAA0601)

Vammaistyö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSAA0601
OPS: SA 2018V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2020)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Långsjö, Kati
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
23S-SA-1VK, S-SA-2VK6.1.2020 – 24.5.2020Sannamaija PulkkinenSuomi16.12.2019 – 14.1.2020
3001SA2019-2A24.8.2020 – 20.12.2020Tiina JärveläSuomi17.8.2020 – 11.9.2020
3002SA2019-2B24.8.2020 – 20.12.2020Tiina JärveläSuomi17.8.2020 – 11.9.2020

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy vammaisuuden ja vajaakuntoisuuden yleisimpiin ilmenemismuotoihin sekä vammaistyön periaatteisiin, menetelmiin ja lainsäädäntöön. Opiskelija saa valmiuksia työskennellä vammaisten ja heidän perheidensä kanssa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 80 tuntia, josta lukujärjestykseen merkittyä luento-opetusta sekä pakollisia kentäoppimisjaksoja 33 tuntia.

Sisältö

Vammaisuus ja vajaakuntoisuus ilmiöinä. Vammaisten ja vajaakuntoisten asema yhteiskunnassa. Vammaisuuden kokeminen ja kohtaaminen. Vammaisuus ja vajaakuntoisuus yksilön ja perheen kriisinä. Vammaispalvelut ja erityishuolto. Vammaispalveluihin liittyvä lainsäädäntö.

Opiskelumateriaali

Vehmas, Simo 2005. Vammaisuus. Johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan.
Manninen, Anja & Pihko, Helena 2013. Kehitysvammaisuus.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luento-opetus, harjoituksia, vierailukäyntejä

Arviointikriteerit

Taso 5: Opiskelijalla on näkemyksiä vammaisuuteen liittyvästä yhteiskunnallisesta keskustelusta ja hän osaa nähdä eri tutkimussuuntauksien vaikutuksen yhteiskunnallisessa vammaiskeskustelussa.
Taso 3: Opiskelija osaa soveltaa tietämystään vammaisetuuksista asiakastapauksiin. Opiskelija osaa soveltaa esteettömyyteen ja osallisuuteen liittyviä periaatteita käytännön tasolla.
Taso 1-2: Opiskelija osaa etsiä tärkeimmät yhteiskunnan tuen muodot vammaisille ja pitkäaikaissairaille sekä tunnistaa heidän tuen tarpeitaan yhteiskunnassa.

Arviointimenetelmät

Harjoituksiin ja ryhmätöihin osallistuminen, kirjallinen tehtävä tai tentti.


Takaisin