VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2018V > Vuosi 3 > Vammaistyön syventävät opinnot (SAVA0108)

Vammaistyön syventävät opinnot

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAVA0108
OPS: SA 2018V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2021)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Häyry, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002SA2019-3A, SA2019-3B1.8.2021 – 31.12.2021Tiina JärveläSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
­ edistää vammaisen henkilön osallisuutta erilaisilla työmenetelmillä ja hyödyntää työssään uusinta tutkimustietoa.
­ ymmärtää vammaispolitiikan merkityksen toimintaa määrittelevänä tekijänä.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 135h, josta kontaktiopetusta ja kenttätyöskentelyä 55h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Perus- ja aineopinnot

Sisältö

• Vammaispolitiikka paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti
• Vammaisten ihmisten osallisuus sekä osallisuutta lisäävät työmenetelmät
• Asiakkaiden kokemukset osallisuudesta
• Vammaistyön tutkimus
• Työmenetelmien tutkimuksellinen perusta
• Monikulttuurisuus vammaistyössä

Aluevaikuttavuus

Ajankohtaisten uudistusten soveltaminen kentällä, tutkimus

Kansainvälisyys

Kansainvälinen vammaispolitiikka

Opiskelumateriaali

Tutkimusaiheeseen liittyvä ajankohtainen materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Orientoivia luentoja, kenttätutkimus, seminaari

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija
­ ymmärtää vammaispolitiikan merkityksen vammaispalveluissa ja osaa käyttää työmenetelmiä itsenäisesti, asiantuntevasti ja asiakaslähtöisesti Opiskelija ymmärtää osallisuuden merkityksen.

Taso 3: Opiskelija osaa
­ soveltaa vammaispoliittisia linjauksia sekä muuta tietoa laaja-alaisesti ja asiantuntevasti osallisuuden tukemisessa. Menetelmien käyttö perustuu kriittisen harkintaan.

Taso 5: Opiskelija osaa
­ analysoida, arvioida ja toteuttaa osallisuutta tukevaa toimintaa asianmukaisilla työmenetelmillä asiakaslähtöisesti ja vammaispoliittisten linjausten mukaisesti.

Arviointimenetelmät

Yksilöllisesti tai pareittain tehty kirjallinen raportti


Takaisin