VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2018V > Vuosi 3 > Terapeuttiset menetelmät (SAVA0107)

Terapeuttiset menetelmät

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAVA0107
OPS: SA 2018V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2021)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Häyry, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002SA2019-3A, SA2019-3B1.8.2021 – 31.12.2021Ahti NymanSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
­ ymmärtää terapiatyön periaatteet ja tavoitteet ja tutustuu erinäisiin terapeuttisiin menetelmiin
­ osaa käyttää joitakin terapeuttisia menetelmiä oman ammatillisen osaamisensa tukena.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 80h, josta luento-opetusta sekä harjoitustunteja 33h.

Sisältö

Tutustutaan erilaisiin terapeuttisiin lähestymistapoihin ja syvvennytään johonkin työtapaan esim. ratkaisukeskeiseen terapiaan. Opetellaan käyttämään terapiamenetelmän työvälineitä harjoitustunneilla.

Opiskelumateriaali

Opettajan määrittämä materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja työmentelmien harjoitukset

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija osaa
­ käyttää ohjatusti terapeuttisia menetelmiä asiakaslähtöisesti osana omaa työtä

Taso 3: Opiskelija osaa
­ soveltaa terapeuttisia menetelmiä asiakaslähtöisesti osana omaa työtä

Taso 5: Opiskelija osaa
­ valita ja soveltaa terapeuttisia menetelmiä asiakaslähtöisesti osana omaa työtä

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen, kirjallinen tehtävä


Takaisin