VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2018V > Vuosi 3 > Oppilashuoltotyö (SAVA0106)

Oppilashuoltotyö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAVA0106
OPS: SA 2018V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2021)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Blom, Heidi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001SA2018-3A, SA2018-3B, SA2018-3LNP, SA2018-3SP, SA2018V-23K4.1.2021 – 24.2.2021Susanna WeberSuomi17.8.2020 – 10.1.2021

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
­ koulun oppilashuoltotyön tavoitteet
­ valita ja toimia opiskelijalähtöisesti moniammatillisessa verkostossa
­ oppilashuoltotyöhön esikoulusta II asteelle
­ soveltaa yksilöllistä ja yhteisöllistä opiskelijahuoltoa opiskelijalähtöisesti
­ arvioida ennaltaehkäisevän työn ja oppilashuollon työn vaikutusta lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä
­ kehittää koulun oppilashuoltotyötä yhdessä verkostotoimijoiden kanssa

Sisältö

• esikoulusta II asteelle
• yksilöllinen oppilashuolto - yhteisöllinen oppilashuolto
• oppilashuollon palvelujärjestelmä
• monialainen oppilashuolto
• oppilashuollon suunnitelmat
• oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
• monikulttuurisuus ja integraatio kasvatusyhteisössä

Aluevaikuttavuus

Oppilashuoltotyö Pohjanmaalla.

Kansainvälisyys

Oppilashuoltotyö monikulttuurisessa ympäristössä.

Opiskelumateriaali

Wallin, Aila 2011. Sosiaalityö koulussa. Avaimia hyvinvointiin.
Perälä Marja-Leena, Hietanen - Peltola Marke, Halme Nina, Kanste Outi, Pelkonen Marjaana, Peltonen Heidi, Huurre Taina, Pihkala Jussi ja Heiliö Pia-Liisa. 2015. Monialainen opiskeluhuolto ja sen johtaminen.
Mahkonen, Sami 2014. Uusi oppilashuoltolaki työvälineenä.
Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädäntö. Soveltamisohje. Kuntainfo 13a/2015.
Kurki Leena, Nivala Elina ja Sipilä-Lähdekorpi Pirkko. 2006. Sosiaalipedagoginen sosiaalityö koulussa.
Opettajan ilmoittama materiaali

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija osaa
­ toimia ryhmän jäsenenä annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Taso 3: Opiskelija osaa
­ koordinoida ja edistää ryhmän tavoitteellista toimintaa.

Taso 5: Opiskelija osaa
­ toimia vastuullisesti ja itsenäisesti monialaisessa ryhmässä hyödyntäen alan teoriaperustaa ja hyväksi havaittuja työmenetelmiä.


Takaisin