VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2018V > Vuosi 3 > Rikosseuraamusalan työ (SAVA0101)

Rikosseuraamusalan työ

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAVA0101
OPS: SA 2018V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2021)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Häyry, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002SA2019-3A, SA2019-3B1.8.2021 – 31.12.2021Aira BraggeSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- rikosseuraamusalan tietoperustan ja ymmärtää alan toimintaprosessin

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltävät, opetussuunnitelman mukaiset opintojaksot ja harjoittelut tulee olla suoritettuna.

Sisältö

rikosseuraamusalan toimintaprosessi

Opiskelumateriaali

Kjällman, Petra (toim.) 2011. Rikoksen uhrin käsikirja. Bookwell Oy. Juva.

Lavikkala, Raino & Linderborg, Henrik (toim.) 2011. Rikosseuraamustyön kehittämisen kysymyksiä

Linderborg, Henrik, Suonio Mari & Lassila Tytti (toim.) 2014. Sosiaalityö ja sosiaalinen tuki rikosseuraamusalalla.

Opettajan ilmoittama muu opiskelumateriaali.

Arviointikriteerit

Taso 1 (Välttävä) - 2 (Tyydyttävä): Opiskelija osaa
- käyttää rikosseuraamusalan tietoperustaa johdonmukaisesti
- käyttää rikosseuraamusalan toimintaprosesseja asiakaslähtöisesti


Taso 3 (Hyvä) - 4 (Erittäin hyvä): Opiskelija osaa
- käyttää rikosseuraamisalan tietoperustaa laaja-alaisesti
- valita ja soveltaa rikosseuraamusalan toimintaprosesseja asiakaslähtöisesti

Taso 5 (Erinomainen):Opiskelija osaa
- soveltaa rikosseuraamusalan tietoperustaa laaja-alaisesti
- analysoida, arvioida ja toteuttaa rikosseuraamusalan toimintaprosesseja asiakaslähtöisesti


Takaisin